ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η έξοδος από την κρίση οδηγεί τα στελέχη σε αναζήτηση ευκαιριών

Ανησυχία για απώλειες ταλαντούχων στελεχών λόγω της κρίσης διατυπώνει σημαντική μερίδα των επιχειρήσεων, ως αποτέλεσμα των προσπαθειών τους για συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών. Πρόσφατη έρευνα της Deloitte διαπιστώνει σημαντική αύξηση των οικειοθελών αποχωρήσεων στελεχών που ανήκουν κυρίως στην γενιά Υ (κάτω των 30 ετών), ενώ ακολουθεί η γενιά Χ (μεταξύ 30 και 44 ετών). Οι ερευνητές της Deloitte επισημαίνουν ότι όταν αρχίσει η οικονομική ανάκαμψη, πολλά ταλαντούχα στελέχη θα αναζητήσουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης στην αγορά, προειδοποιώντας τις διευθύνσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού ότι θα δεχτούν «τσουνάμι» βιογραφικών, καθώς ο επιχειρηματικός κόσμος θα βγαίνει από το τούνελ. Αν και για το 56% των ερωτηθέντων η μείωση και η διαχείριση του κόστους εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια προτεραιότητα, το 47% σκοπεύει να προσλάβει περισσότερους ταλαντούχους εργαζομένους, ώστε να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες της οικονομικής συγκυρίας – ποσοστό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τον Μάρτιο (34%).

Σχετικά ενθαρρυντικά είναι επίσης τα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας για τις οικονομικές συνθήκες που εκπόνησε στις αρχές του μήνα η McKinsey. Εναν χρόνο μετά την παρολίγον κατάρρευση του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, οι επιχειρήσεις που δείχνουν να έχουν ανακαλύψει τρόπους αύξησης της βραχυπρόθεσμης κερδοφορίας τους είναι περισσότερες από εκείνες που αναμένουν περαιτέρω μείωση, ενώ οι προοπτικές καταγράφονται θετικότερες και σε μακροπρόθεσμη βάση. Αν και υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις απόψεις των στελεχών ανά γεωγραφική περιοχή -με τις ΗΠΑ να ηγούνται στις θετικές προοπτικές και τις χώρες της Ευρωζώνης να διατυπώνουν λιγότερο αισιόδοξες απόψεις- η ανάκαμψη είναι πλέον ορατή από όλους, έστω και αν οδηγεί σε ένα διαφορετικό, λιγότερο γνώριμο, επιχειρηματικό περιβάλλον. Το 19% του συνόλου των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η ανάκαμψη έχει ξεκινήσει, ενώ το 40% αναμένει αύξηση του ΑΕΠ το 2009, έναντι 26% ενάμιση μήνα πριν. Την ίδια στιγμή, σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι οι εταιρείες τους δεν βρίσκονται σε κρίση και το 54% του συνόλου πιστεύει ότι η κυβερνητικές παρεμβάσεις στις οικονομίες των χωρών πρέπει να σταματήσουν. Τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι συνεχίζουν τις περικοπές των εξόδων κι ένα αντίστοιχο ποσοστό επανατοποθετείται στην αγορά, εστιάζοντας στην καινοτομία.

Με χρονικό ορίζοντα την πενταετία, η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η εταιρεία στην οποία απασχολείται θα βρίσκεται σε καλύτερη θέση, ενώ ισχυρές δυνάμεις συσπείρωσης θα έχουν εξαλείψει κομμάτι του ανταγωνισμού, στον κλάδο δραστηριοποίησής τους. Τέλος, αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη διασύνδεση μεταξύ των οικονομιών, αλλά και αυξημένος ρόλος των κυβερνήσεων, καθώς τα στελέχη αναμένουν ισχυροποίηση των δυνάμεων της παγκοσμιοποίησης.