ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε εκκρεμότητα παραμένει η επέκταση του 48ώρου

Ανοικτή παραμένει σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου η εκκρεμότητα για την τελική υιοθέτηση της οδηγίας σχετικά με την επέκταση ή μη του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας πέραν των 48 ωρών.

Χθες, ο νεοεκλεγείς ευρωβουλευτής της Ν. Δ. και τέως γενικός γραμματέας της ΓΣΕΕ, κ. Κ. Πουπάκης, με επιστολή του προς τα ελληνικά συνδικάτα, υπενθυμίζει ότι το θέμα θα επανέλθει προς ψήφιση στη νέα νομοθετική περίοδο του Ευρωκοινοβουλίου. Δεδομένου ότι το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με την αναθεώρησή της, αναμένεται η υποβολή μιας νέας νομοθετικής πρότασης εκ μέρους της Επιτροπής. Το βασικό σημείο επί του οποίου τα δύο όργανα δε μπόρεσαν να συμφωνήσουν ήταν οι υφιστάμενες παρεκκλίσεις. Κατά τις διαπραγματεύσεις, οι ευρωβουλευτές επέμειναν στο αίτημά τους η μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση να ανέρχεται σε 48 ώρες (κατά μέσον όρο ετησίως) και όλες οι παρεκκλίσεις από αυτόν τον κανόνα να καταργηθούν.

Το Ευρωκοινοβούλιο θα επανεξετάσει και το θέμα της προστασίας της μητρότητας, αφού το Μάιο η Ολομέλεια ανέπεμψε την έκθεση επί της σχετικής οδηγίας στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Για την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών, η έκθεση «ως είχε δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτή από το Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση». Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών οι ευρωβουλευτές είχαν ταχθεί υπέρ μιας άδειας μητρότητας είκοσι εβδομάδων.

Συνταξιοδοτικά δικαιώματα

Σχετικά με τα πρόσθετα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε, σε πρώτη ανάγνωση, ένα σχέδιο οδηγίας που θέτει ελάχιστα πρότυπα για την απόκτηση πρόσθετων, ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να μη χάνουν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα όταν μετακομίζουν σε άλλο κράτος-μέλος. Αναμένεται η κοινή θέση του Συμβουλίου, προτού το Ευρωκοινοβούλιο εξετάσει την οδηγία σε δεύτερη ανάγνωση. Οι ευρωβουλευτές θα αποφασίσουν επίσης αν θα καλέσουν την Επιτροπή να υποβάλει μια νομοθετική πρόταση σχετικά με το χρόνο εργασίας των αυτοαπασχολούμενων οδηγών, τους οποίους δεν καλύπτει η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η θέσπιση κοινών κριτηρίων για την είσοδο και την εγκατάσταση εποχικών εργαζόμενων από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ενωση αποτελεί το αντικείμενο μιας άλλης νομοθετικής πρότασης που θα έρθει προς ψήφιση στο Ευρωκοινοβούλιο.