ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βελτιώθηκε η ανταγωνιστικότητα στην πληροφορική

Το 2009 η Ελλάδα βελτίωσε τη θέση της στην παγκόσμια κατάταξη του Δείκτη Ανταγωνιστικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής, ανεβαίνοντας μία θέση, στην 32η, επιτυγχάνοντας βαθμολογία 43 στην κλίμακα των 100. Το αποτέλεσμα αυτό υποδεικνύει μια βελτίωση στα αποτελέσματα της περσινής χρονιάς, όπου η Ελλάδα βρισκόταν στην 33η θέση με βαθμολογία 38,2.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, η Ελλάδα κατέκτησε τη 2η θέση παγκοσμίως στον τομέα της ανάπτυξης της κινητής τηλεφωνίας (171%), με τα Ηνωμένα Εμιράτα να κατακτούν την 1η θέση με μικρή διαφορά (173%). Τα πορίσματα αυτά προέκυψαν από νέα μελέτη που εκπόνησε η Intelligence Unit του Economist, με χορηγό την Business Software Alliance (ΒSΑ).

Τεχνολογικός τομέας

Η μελέτη, που πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά, αξιολογεί και συγκρίνει τον κλάδο της βιομηχανίας πληροφορικής σε 66 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με στόχο να αποτυπώσει το επίπεδο ανταγωνιστικότητας του κλάδου της πληροφορικής. «Η παρούσα οικονομική συγκυρία επιβάλλει την υποστήριξη του τεχνολογικού τομέα», δήλωσε η Κατερίνα Γαλανοπούλου, μέλος της επιτροπής της BSA στην Ελλάδα. «Η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη και να επιφέρει μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη», τόνισε η ίδια.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, οι παράγοντες που συνέβαλαν στην κατάταξη της Ελλάδας στη μεσαία θέση του Δείκτη αφορούν τη στήριξη στον τομέα της πληροφορικής, το νομικό περιβάλλον, καθώς και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Ωστόσο, υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και στην υποδομή του τομέα της πληροφορικής».

Η Ελλάδα δεν βρέθηκε ψηλά στην κατάταξη του δείκτη στην κατηγορία του ανθρώπινου κεφαλαίου, καταλαμβάνοντας τη 15η θέση ανάμεσα στις 20 πρώτες χώρες. Τομείς οι οποίοι επιδέχονται βελτίωση αφορούν την έρευνα και ανάπτυξη (16,4%) καθώς και την υποδομή της πληροφορικής (31,3%). Στις χώρες της Ευρώπης, τις πέντε πρώτες θέσεις κατέχουν η Φινλανδία (73,6%), η Σουηδία (71,5%), η Ολλανδία (70,7%), η Βρετανία (71,2%) και η Δανία (68,6%).