ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 5,1 δισ. ευρώ εισροές ξένων κεφαλαίων

Με «οδηγό» την εξαγορά του ΟΤΕ από τη γερμανική Deutsche Telekom, η Ελλάδα αναρριχήθηκε 24 θέσεις το 2008 στη λίστα των χωρών με τη μεγαλύτερη προσέλκυση Ξένων Αμεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ). Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) «World Investment Report 2009», η Ελλάδα βρέθηκε πέρυσι στην 49η θέση (σε σύνολο 206 χωρών) από την 73η θέση που ήταν το 2007.

Συνολικά οι ΞΑΕ που έγιναν στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 5,093 δισ. δολάρια πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση περίπου 165%. Ωστόσο, από το ποσό αυτό, τα περίπου 3,2 δισ. ευρώ (με τη σημερινή ισοτιμία ευρώ – δολαρίου που είναι αρκετά μεγαλύτερη υπέρ του ευρώ, το ποσό αυτό μεταφράζεται σε 4,7 δισ. δολάρια) αφορούν αποκλειστικά την είσοδο των Γερμανών στον ΟΤΕ.

Αυτό δείχνει ότι η βελτίωση της Ελλάδας ως υποδοχέα ΞΑΕ ήταν κυρίως συγκυριακή και δεν οφείλεται στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα, η εξαγορά του ΟΤΕ από την Deutsche Telekom βρέθηκε ανάμεσα στις 73 μεγαλύτερες εξαγορές που έγιναν παγκοσμίως πέρυσι και συγκεκριμένα στην 51η θέση.

Σε ό,τι αφορά τις εκροές ΞΑΕ, αυτές ανήλθαν πέρυσι σε 2,651 δισ. δολάρια, παρουσιάζοντας μείωση περίπου 50% σε σχέση με το 2007, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να καταταγεί στην 39η θέση (σε σύνολο 158 χωρών) από την 37η θέση που κατείχε το 2007.

Το απόθεμα των εισροών ΞΑΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ, υποχώρησε το 2008 στο 10,3% του ΑΕΠ από 17% του ΑΕΠ που ήταν το 2007 και είναι αισθητά χαμηλότερο του μέσου όρου της Ε.Ε. (35,1% του κοινοτικού ΑΕΠ το 2008). Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη διολίσθηση της Ελλάδας στην 57η θέση στον σχετικό κατάλογο των 206 χωρών το 2008, από την 48η θέση που ήταν το 2007. Το απόθεμα των εκροών ΞΑΕ ήταν πέρυσι στο 9,1% του ΑΕΠ, έναντι του 10,1% του ΑΕΠ που είχε διαμορφωθεί το 2007.

Αναφορικά με την εισροή ΞΑΕ στον ευρύτερο αγροτικό τομέα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 8η θέση για την περίοδο 2005 – 2007, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία Νηρέας Α.Ε. βρίσκεται ανάμεσα στις 25 μεγαλύτερες πολυεθνικές επιχειρήσεις παγκοσμίως -και συγκεκριμένα στην 24η θέση- που δραστηριοποιούνται στην αγροτική καλλιέργεια και παραγωγή.

Η πρώτη πεντάδα των χωρών με την εισροή των περισσότερων ΞΑΕ για το 2008 ήταν οι ΗΠΑ, Γαλλία, Κίνα, Ηνωμένο Βασίλειο και Ρωσία, ενώ στην αντίστοιχη πεντάδα με τις περισσότερες εκροές ΞΑΕ ήταν οι ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία και Ηνωμένο Βασίλειο.