ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντομα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

1.000.000 φορολογούμενοι χρησιμοποίησαν φέτος την υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του TAXISnet, η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος παρουσίασε σημαντική αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Φέτος, υπεβλήθησαν συνολικά 718.108 ηλεκτρονικές δηλώσεις του εντύπου Ε1 από 1.036.395 φορολογουμένους.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σε 5,09 δισ. δολάρια ανήλθαν οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα το 2008, σημειώνοντας αύξηση περίπου 165% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την έκθεση «World Investment Report 2009» της Διάσκεψης για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNCTAD). Η Ελλάδα βρίσκεται στην 49η θέση -σε σύνολο 206 χωρών- σε σχέση με τη 73η θέση το 2007.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

6,1% αυξήθηκε ο Γενικός Δείκτης Παραγωγής στον κατασκευαστικό κλάδο, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2008. Κατά την ίδια περίοδο του 2008 (συγκριτικά με το 2007), η άνοδος είχε διαμορφωθεί σε 2,8%. Η αύξηση είναι αποτέλεσμα της σημαντικής ενίσχυσης της παραγωγής έργων πολιτικού μηχανικού, δηλαδή του τομέα αμιγώς των κατασκευών και δη των δημοσίων έργων.