ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οριστικό κλείσιμο πέντε ασφαλιστικών

Την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών του ομίλου Ψωμιάδη Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ, Γενική Ενωση (General Union), Γενική Πίστη (General Trust) και της Γ.Η. Σκούρτης, οι οποίες δεν κατόρθωσαν να εξεύρουν νέα κεφάλαια για να καλύψουν τα περιθώρια φερεγγυότητας που προβλέπει η νομοθεσία, αποφάσισε η αρμόδια Επιτροπή Εποπτείας.

Η απόφαση για «λουκέτο» στις τέσσερις εταιρείες του ομίλου Ψωμιάδη επιταχύνει τις εξελίξεις για την ανεύρεση στρατηγικού επενδυτή και στην Aspis Bank, η οποία κατ’ απαίτηση της Τράπεζας της Ελλάδος πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 120 εκατ. ευρώ.

Στις πέντε εταιρείες είναι ασφαλισμένα 850.000 οχήματα, ενώ οι πελάτες με συμβόλαια ζωής ανέρχονται σε 250.000. Σε ό,τι αφορά τα οχήματα θα καλύπτονται από το Επικουρικό Ταμείο των ασφαλιστικών για 30 ημέρες. Από το Επικουρικό θα αποζημιωθούν και όσοι έχουν απαιτήσεις από τις ασφαλιστικές. Σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστήρια ζωής, αυτά θα μεταβιβασθούν σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, ούτως ώστε οι ασφαλισμένοι να μη χάσουν τις αποταμιεύσεις τους.