ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιτλοποίηση 689 εκατ. από την Τράπεζα Κύπρου

Την ολοκλήρωση τιτλοποίησης απαιτήσεων leasing στην Ελλάδα, ύψους 689 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου. Πρόκειται για τη δεύτερη τιτλοποίηση με ελληνικά περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποιεί το συγκρότημα και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών ρευστότητας.

Τα ομόλογα έχουν εκδοθεί από τη Misthosis Funding Plc, εταιρεία ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τους νόμους Αγγλίας και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας. Το αρχικά μεταβιβαζόμενο χαρτοφυλάκιο ανέρχεται σε 638,4 εκατ. ευρώ. Από τα ομόλογα ύψους 689,4 εκατ. ευρώ, τα 363,9 εκατ. ευρώ κατατάσσονται στην κατηγορία Α και έχουν πιστοληπτική διαβάθμιση Aaa από τον οίκο Moody’s, ενώ τα ομόλογα κατηγορίας Β και C, ύψους 274,4 εκατ. ευρώ και 51,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, δεν έχουν πιστοληπτική διαβάθμιση.