ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Λουκέτο» σε πέντε ασφαλιστικές εταιρείες

Την άδεια λειτουργίας τεσσάρων ασφαλιστικών εταιρειών του Ομίλου Ψωμιάδη, Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ, General Union, General Trust, καθώς και της Γ. Η. Σκούρτης, αποφάσισε να άρει χθες η αρμόδια Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης. Οι πέντε εταιρείες δεν κατόρθωσαν να βρουν νέα κεφάλαια για να καλύψουν τα περιθώρια φερεγγυότητας που προβλέπει η νομοθεσία. Στις εταιρείες αυτές είναι ασφαλισμένα πάνω από 850.000 οχήματα, ενώ οι πελάτες με συμβόλαια ζωής υπερβαίνουν τις 250.000. Σε ό, τι αφορά τα οχήματα, θα καλύπτονται από το επικουρικό ταμείο των ασφαλιστικών για 30 ημέρες. Από το επικουρικό θα αποζημιωθούν επίσης και όσοι έχουν απαιτήσεις από τις ασφαλιστικές. Οσον αφορά τα ασφαλιστήρια ζωής, αυτά θα μεταβιβαστούν σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες ούτως ώστε οι ασφαλισμένοι να μη χάσουν τις αποταμιεύσεις τους. Η απόφαση για «λουκέτο» στις εταιρείες του Ομίλου Ψωμιάδη επιταχύνει τις εξελίξεις για την ανεύρεση στρατηγικού επενδυτή και στην Aspis Bank, η οποία κατ’ απαίτηση της Τραπέζης της Ελλάδος πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 120 εκατ. ευρώ.