ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διευκρινίσεις από Commercial Value

Η διοίκηση της Commercial Value σε σχετική ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι «το μετοχικό κεφάλαιο μιας ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν είναι δυνατόν να απαξιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο». Επιπλέον, θεωρεί ότι η αναφορά σε τέλεση αξιόποινων πράξεων από τον πρόεδρο της «Ασπίς Πρόνοια», με αφορμή την υποβολή μη γνήσιων εγγυητικών επιστολών, πριν αποφανθούν γι’ αυτό τα διοικητικά δικαστήρια, συνιστά παραβίαση του συνταγματικώς κατοχυρωμένου τεκμηρίου αθωότητας.

Ανακοίνωση

Οι ασφαλιστικές εταιρείες Commercial Value και Πρώτη Ασφαλιστική, σε άλλη ανακοίνωσή τους, διευκρινίζουν επίσης τα εξής:

– Κύριος μέτοχος στην Πρώτη Ασφαλιστική και στην Commercial Value είναι η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Aspis Holdings PLC με 92,71% και 50,002% αντίστοιχα.

– Καμία επίδραση δεν υπάρχει από την απόφαση της εποπτικής αρχής για ανάκληση της άδειας των «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ» και «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ» στην Πρώτη Ασφαλιστική, ενώ οι επιπτώσεις στην Commercial Value είναι της τάξης των 4,6 εκατομμύρια ευρώ, που προκύπτουν από την κατοχή της Commercial Value μετοχών της εισηγμένης «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ».

– Υπενθυμίζεται ότι τόσο η Commercial Value όσο και η Πρώτη Ασφαλιστική το 2008 προέβησαν στις αναγκαίες αυξήσεις κεφαλαίου, προκειμένου να είναι απόλυτα εντάξει και ως προς τα αποθεματικά τους και ως προς το περιθώριο φερεγγυότητας.

Τέλος, όσον αφορά τις αιτιάσεις για υποτιθέμενα γεγονότα αναφορικά με την Commercial Value, η εταιρεία δηλώνει ότι όλα έγιναν απολύτως νόμιμα και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας.