ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από 6 δισ. οι κοινοτικές εισροές το 2008

Σχεδόν 120 δισ. ευρώ έχουν εισρεύσει στην Ελλάδα από τον κοινοτικό προϋπολογισμό στις τρεις δεκαετίες της συμμετοχής της χώρας στην Ενωση, ενώ μόνο πέρυσι, η είσπραξη ανήλθε σε περισσότερα από έξι δισ. ευρώ. Αυτό κατέστησε για άλλη μία χρονιά την Ελλάδα το πλέον ευεργετημένο από κοινοτικά κονδύλια κράτος-μέλος της Ε. Ε., όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ενωσης το 2008.

Με συνολικές εισροές κοινοτικών κονδυλίων ύψους 8,514 δισ. και δική της συνεισφορά στον προϋπολογισμό, κυρίως μέσω του ΦΠΑ, ύψους 2,328 εκατ. ευρώ, το τελικό «ευρωπαϊκό» όφελος της χώρας μόνο στο στενό πλαίσιο των κοινοτικών κονδυλίων ανήλθε σε 6,2 δισ. ευρώ. Συνολικά από το 1981, η Ελλάδα έχει εισπράξει περί τα 117 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 25 μόνο την τελευταία πενταετία.

Είναι σημαντικό ότι ουσιαστικά μηδαμινές ήταν πέρυσι οι απώλειες λόγω μη απορρόφησης των κονδυλίων, καθώς ανήλθαν τελικά σε μόλις 11 εκατ. ευρώ, ποσό που μπορεί να μην είναι ακριβώς αμελητέο αλλά ωχριά μπροστά στα 8,5 δισ. που εισέρρευσαν συνολικά στη χώρα για να αποτελέσουν το 2,68 του ΑΕΠ.

Αυτό δείχνει όμως πως μεταξύ όλων των κρατών-μελών της Ενωσης, η Ελλάδα είναι όχι μόνον η πλέον ευεργετημένη αλλά και η πλέον εξαρτημένη από τα κονδύλια αυτά καθώς καμία άλλη χώρα, πλην της Λιθουανίας (2,769%) δεν βλέπει τα κοινοτικά κονδύλια να αποτελούν τόσο υψηλό ποσοστό του συνολικού ΑΕΠ της. Στις περισσότερες χώρες το αντίστοιχο ποσοστό είναι μικρότερο του 1% ενώ στην Πορτογαλία, που σε γενικές γραμμές είναι η πλησιέστερη χώρα στην Ελλάδα σε οικονομικές και πληθυσμιακές επιδόσεις φθάνει μόλις το 1,69%.

Για το 2008, από αυτά τα 8,5 δισ., τα 4,7 προήλθαν από το ταμείο συνοχής που κυρίως χρησιμοποιείται για τα διάφορα συγχρηματοδοτούμενα έργα που πραγματοποιούνται στη χώρα, ενώ σε 3,44 δισ., μόνο για το 2008, ανήλθαν οι πάσης φύσεως επιδοτήσεις των αγροτών.