ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ

123 παρεμβάσεις για την οικονομία ζητούν πέντε επιμελητήρια

Σχέδιο με 123 παρεμβάσεις για την ελληνική οικονομία προτείνουν τα πέντε μεγαλύτερα εμπορικά επιμελητήρια της χώρας, ώστε σε ορίζοντα δεκαετίας η οικονομία να επιστρέψει σε ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 4%. Για το καίριο έργο της περιστολής, αλλά και της είσπραξης των δημοσίων εσόδων προτείνεται η ανάθεση των αρμοδιοτήτων αυτών σε δύο υφυπουργούς με καθορισμένη θητεία, η διάρκεια της οποίας δεν θα επηρεάζεται από τυχόν εναλλαγή των κυβερνήσεων. «Μόνιμος» υφυπουργός προτείνεται και για το χαρτοφυλάκιο του τουρισμού.

ΔΝΤ

Η παγκόσμια τραπεζική και οικονομική κρίση ενδεχομένως να παρεμποδίσει την ανάπτυξη τουλάχιστον για επτά χρόνια, επισημαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παράλληλα, συστήνει στις κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε διαρθρωτικές αλλαγές, αποσκοπώντας στο να περιορίσουν τη ζημία. Σε έκθεσή τους οικονομολόγοι του ΔΝΤ επισημαίνουν ότι ο παρατεταμένος αντίκτυπος των τραπεζικών κρίσεων απορρέει από τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, όταν συμβαίνει το γεγονός, και στη συνέχεια από την εξασθένηση των επενδύσεων και της απασχόλησης.