ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα γίνει η απόσυρση των παλαιών αυτοκινήτων

Με πέντε βήματα θα αποσύρονται τα αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας και θα αγοράζεται καινούργιο. Η διαδικασία που ανακοίνωσε χθες το ΥΠΕΧΩΔΕ προβλέπει τα ακόλουθα: Ο ιδιοκτήτης θα παραδίδει το όχημά του σε ένα από τα κέντρα ανακύκλωσης αυτοκινήτων. Κατόπιν το κέντρο θα δίνει μια βεβαίωση παραλαβής του οχήματος και κατόπιν θα χορηγεί στον ιδιοκτήτη πιστοποιητικό καταστροφής. Στη συνέχεια η υπηρεσία μεταφορών της νομαρχίας θα εκδίδει την οριστική πράξη διαγραφής του οχήματος. Στο τέλος ο πολίτης θα λαμβάνει τον «τίτλο πληρωμής» από την Αρχή που εξέδωσε την άδεια κυκλοφορίας. Με αυτό το έγγραφο θα πληρώνεται από την αρμόδια ΔΟΥ. Επιπλέον 1.000 ευρώ θα δικαιούται εφόσον προχωρήσει σε αγορά νέου αυτοκινήτου.

Το κίνητρο της απόσυρσης θα ισχύσει έως τις 31.12.2012, ενώ δεν θα ισχύει για όσους έχουν αποσύρει οχήματα πριν από την έκδοση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τους ιδιοκτήτες φορτηγών άνω των 3,5 τόνων η διαδικασία διαφοροποιείται, καθώς πρέπει οι ίδιοι να καταθέσουν στη διεύθυνση μεταφορών της νομαρχίας τη βεβαίωση παραλαβής του οχήματος από το κέντρο ανακύκλωσης.

Από 500 έως 2.200 ευρώ

Το οικονομικό κίνητρο της απόσυρσης αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, που θα καταβάλλεται από τις ΔΟΥ, κλιμακώνεται ανάλογα με τα κυβικά τους (ανεξάρτητα αν γίνει αγορά νέου αυτοκινήτου):

– Μέχρι 900 κυβικά εκατοστά είναι 500 ευρώ.

– 900 – 1.400 κ. ε. 1.000 ευρώ.

– 1.400 – 2.000 κ. ε. 1.500 ευρώ.

– 2.000 – 2.400 κ. ε. 1.800 ευρώ.

– 2.400 κ. έ. και άνω 2.200 ευρώ.