ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντομα

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

250-300 εκατ. ευρώ τον μήνα υπολογίζεται η εξοικονόμηση για το Ταμείο από τον έλεγχο και τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης συνταγογράφησης και της φαρμακευτικής δαπάνης μέσω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος που αναμένεται να λειτουργήσει από το 2010. Η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης στο ΙΚΑ, για το 2009 αναμένεται να κλείσει στο 9,16% (5,26% στα φαρμακεία του Ιδρύματος και 9,70% στα ιδιωτικά φαρμακεία).

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

96 εκατ. ευρώ μόνο εισέπραξε το ΙΚΑ ως προκαταβολή για την ένταξη 51.000 επιχειρήσεων στη νέα ρύθμιση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων εισφορών, από το σύνολο ποσού 1,5 δισ. ευρώ που οφείλουν περίπου 200.000 υπόχρεοι προς το Ιδρυμα.

ΕΛΛΕΙΜΜΑ

2,5% μειώθηκαν τα έσοδα στο εννεάμηνο του έτους, έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση 14,7%. Την ίδια περίοδο, οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 15%, έναντι στόχου 9,7%. Ετσι, το έλλειμμα πλησιάζει το 6,5% του ΑΕΠ και η «μαύρη τρύπα» του προϋπολογισμού στα 7 δισ. ευρώ, έναντι 5,4 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο.

ΚΟΝΔΥΛΙΑ

120 δισ. ευρώ έχουν εισρεύσει στην Ελλάδα από τον κοινοτικό προϋπολογισμό στις τρεις δεκαετίες της συμμετοχής της χώρας στην Ενωση, ενώ μόνο πέρυσι, η είσπραξη ανήλθε σε περισσότερα από έξι δισ. ευρώ. Αυτό κατέστησε για άλλη μία χρονιά την Ελλάδα το πλέον ευεργετημένο από κοινοτικά κονδύλια κράτος-μέλος της Ε. Ε., όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ενωσης το 2008.