ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βασικά σημεία της συμφωνίας

– Η διάρκεια παραχώρησης είναι 30 έτη και δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 42 χρόνια.

– Αρχική καταβολή 50 εκατομμυρίων ευρώ και επιπλέον 0,7 εκατ. ευρώ από την Cosco στον ΟΛΠ σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις (1/1/2010 έως 1/1/2014). Σταθερό ετήσιο αντάλλαγμα από την Cosco στον ΟΛΠ περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ για τους Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ. Μεταβλητό αντάλλαγμα, που καθορίζεται ως ποσοστό επί των ενοποιημένων εσόδων της Cosco και έχει οριστεί σε 21% για την πρώτη 8ετία (2010-2017) και 24,5% για τα υπόλοιπα έτη ισχύος της συμφωνίας.

– Η κυριότητα των παραχωρούμενων γηπέδων αλλά και των έργων, τα οποία θα εκτελέσει ο παραχωρησιούχος σε αυτά, παραμένει στο Δημόσιο. Στο τέλος της περιόδου παραχώρησης υποχρεούται ο παραχωρησιούχος να αποδώσει το σύνολο των υποδομών-υπερδομών στον ΟΛΠ.