ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καμπανάκι της ΤτΕ για τα επισφαλή δάνεια

Τη μεγάλη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με το δείκτη καθυστερήσεων να ανέρχεται στο 6,8% στο τέλος Ιουνίου, από 5% τον Δεκέμβριο του 2008 και την υποχώρηση της κερδοφορίας των εμπορικών τραπεζών σε ποσοστό 50%, υπογραμμίζει η Εκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τραπέζης της Ελλάδος. Η ΤτΕ θεωρεί ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αυξήσουν τις προβλέψεις τους στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Τα προβλήματα στην οικονομία εντείνονται, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στην υποχώρηση της πιστωτικής επέκτασης. Ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης συρρικνώθηκε τον Αύγουστο στο 6,0%, από 6,6% τον Ιούλιο. Ως θετική εξέλιξη επισημαίνεται η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας, λόγω της έκδοσης των προνομιούχων μετοχών, αλλά και των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποίησαν ορισμένες τράπεζες.