ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κλειδί» η υποτίμηση των τιμών

Η μελέτη της Eurobank καταλήγει σε τέσσερα σημαντικά συμπεράσματα τόσο για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας να ξεπεράσει την κρίση και να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης, όσο και για τα απαραίτητα μέτρα οικονομικής πολιτικής.

Πρώτον, η απαραίτητη «εσωτερική υποτίμηση» για να επανέλθει η ελληνική οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά είναι μικρότερη από ό,τι πιστεύουν οι αγορές. Η πρόσφατη υποτίμηση του ευρώ πιστεύουμε ότι έχει ήδη τονώσει την ανταγωνιστικότητα σημαντικά, καθώς πάνω από 50% των εξαγωγών κατευθύνεται σε χώρες εκτός Ευρωζώνης.

Δεύτερον, καθώς η απώλεια ανταγωνιστικότητας φαίνεται να περιορίζεται κυρίως στον τομέα της γεωργίας και της βιομηχανίας -οι οποίοι αποτελούν μόνο το 15% του ιδιωτικού τομέα-, η Ελλάδα μπορεί να αποφύγει μια γενικευμένη «εσωτερική υποτίμηση».

Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες η χώρα να ξεπεράσει την κρίση χωρίς να προχωρήσει σε οποιαδήποτε μορφή «αναδιάρθρωσης» του δημόσιου χρέους. Στη διαδικασία αυτή, οι εξαγωγές μπορούν να μετατραπούν σε κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης για τη χώρα.

Τρίτον, για να επανακτήσει η οικονομία τη χαμένη ανταγωνιστικότητά της, δεν επαρκούν μόνο μειώσεις μισθών, αλλά είναι απαραίτητες και μειώσεις των τιμών των βιομηχανικών προϊόντων σε σχέση με τους εμπορικούς εταίρους.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, στο διάστημα 2000-2009, ενώ το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στη βιομηχανία αυξήθηκε κατά 10% σε σχέση με τους εμπορικούς μας εταίρους, η αντίστοιχη αύξηση των τιμών βιομηχανικών προϊόντων ήταν 32%. Ο πληθωρισμός στις τιμές βιομηχανικών προϊόντων οδήγησε σε υποκατάσταση εγχώριας παραγωγής με εισαγωγές βιομηχανικών αγαθών, συμβάλλοντας στη διόγκωση του εμπορικού ελλείμματος.

Τέταρτον, είναι χαρακτηριστικό ότι οι πλέον προστατευμένοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι ο κλάδος της αγροτικής παραγωγής, είναι ανάμεσα στους κλάδους με τη μεγαλύτερη απώλεια ανταγωνιστικότητας, καθώς μειώθηκε διαχρονικά η παραγωγικότητα.