ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα επίπεδα του 2005 οι δαπάνες μισθών και συντάξεων του Δημοσίου

Στα επίπεδα του 2005 θα επανέλθει φέτος το κονδύλι για τους μισθούς
και συντάξεις που καταβάλλει το Δημόσιο. Μετά την αύξηση κατά 38,6%
που σημειώθηκε στην πενταετία 2005-2009 στους μισθούς και τις
συντάξεις, μέσα τέσσερα χρόνια μεγάλης ύφεσης και αυστηρής
δημοσιονομικής προσαρμογής το Δημόσιο έφθασε και πάλι να δαπανά το
ίδιο κονδύλι για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων της κεντρικής
κυβέρνησης και των συνταξιούχων του Δημοσίου. Αξίζει, μάλιστα, να
σημειωθεί, ότι ειδικά για τις συντάξεις το κονδύλι παραμένει σχεδόν
σταθερό στο διάστημα του Μνημονίου (και προβλέπεται να πέσει κατά
13,1% φέτος), όταν ο αριθμός των συνταξιούχων έχει αυξηθεί κατά 10%
από το 2009 μέχρι και σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρας, το κράτος έδινε για μισθούς και
συντάξεις το ποσό των 18,1 δισ ευρώ. Το κονδύλι αυτό ανήλθε στο
ανώτερο επίπεδό του (25,08 δισ ευρώ) το 2009, ενώ για φέτος ο
προϋπολογισμός προβλέπει ότι θα υποχωρήσει ξανά στα 18,4 δισ ευρώ.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, κ. Ευ.
Μπασιάκου, ο κ. Σταϊκούρας ενημέρωσε τη Βουλή για την πορεία
μισθών, συντάξεων και αριθμού συνταξιούχων στο διάστημα
2005-2013.

Για τους μισθούς που καταβάλει το Δημόσιο μέσω του Τακτικού
Προϋπολογισμού (υπουργεία, περιφερειακές υπηρεσίες υπουργείων,
περιφερειακές διοικήσεις, περιφέρειες, πανεπιστήμια, νοσοκομεία
κλπ), το 2005 το κονδύλι ήταν 13,9 δισ ευρώ. Το 2009 ανήλθε στα
18,5 δισ ευρώ για να υποχωρήσει στα 13,7 δισ ευρώ το 2012. Μάλιστα,
ο προϋπολογισμός του 2013 προβλέπει ότι φέτος θα μειωθεί περαιτέρω
και θα υποχωρήσει στα 12,7 δισ ευρώ.

Σε ότι αφορά στους συνταξιούχους, ο κ. Σταϊκούρας ενημέρωσε τη
Βουλή τόσο για την εξέλιξη του αριθμού των συνταξιούχων, όσο και
για το ποσό που διαθέτει κάθε χρόνο το κράτος για τις συντάξεις του
Δημοσίου. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, το 2005 ο αριθμός των
συνταξιούχων ανερχόταν σε 367.687 και η δαπάνη για συντάξεις ανήλθε
σε 4,2 δισ.ευρώ. Το 2009 οι συνταξιούχοι έφθασαν τους 406.271 και
το κονδύλι στα 6,58 δισ ευρώ. Πρόκειται για τη χρονιά που το
Δημόσιο διέθεσε τα περισσότερα για συντάξεις.

Βάσει των στοιχείων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), το
κράτος κατέβαλε για συντάξεις του Δημοσίου 6,56 δισ ευρώ το 2012
(όσο ακριβώς και το 2011), ενώ μέχρι και τον Απρίλιο του 2013 είχε
πληρώσει 1,95 δισ ευρώ. Ο προϋπολογισμός του 2013 περιέχει εκτίμηση
για 5,7 δισ ευρώ που θα κατευθυνθεί για τις συντάξεις των
δικαιούχων του Δημοσίου.