ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ιδιωτικοποιήσεις μπορεί να βαλτώσουν

Η εμπειρία δείχνει ότι το ελληνικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων είναι υπερβολικά γρήγορο και χωρίς τη στήριξη της κοινής γνώμης μπορεί να βαλτώσει, γράφει σήμερα ο Economist. Σύμφωνα με το βρετανικό περιοδικό, ο στόχος των 50 δισ. ευρώ είναι μεγαλύτερος ως ποσοστό του ΑΕΠ απ’ ό, τι έχει επιτύχει οποιαδήποτε χώρα του ΟΟΣΑ στο παρελθόν. Ο Economist θεωρεί προβληματική την προσπάθεια ιδιαίτερα για τα κρατικά μονοπώλια, καθώς το εποπτικό πλαίσιο που ενισχύει τον ανταγωνισμό χρειάζεται χρόνο, ενώ το άνοιγμα μπορεί να περιορίσει την τιμή πώλησης. Οπως τονίζει, σε αυτήν την περίπτωση τα έσοδα και οι μεταρρυθμίσεις μπορεί να βρεθούν σε ανοιχτή σύγκρουση. Αντίθετα, θεωρεί ότι οι πωλήσεις γης είναι λιγότερο προβληματικές. Σε κάθε περίπτωση, ο Economist εκτιμά ότι η χώρα μπορεί να αξιοποιήσει προηγούμενα μαθήματα, όπως τη σημασία των ισχυρών θεσμών – σημειώνοντας το αρνητικό παράδειγμα των γρήγορων ιδιωτικοποιήσεων στην ανατολική Ευρώπη χωρίς να υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός ή το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα αποτρέψει τις αυξήσεις στις τιμές. Ενα δεύτερο μάθημα είναι η ανάγκη ανταγωνιστικών προσφορών, με διαφανείς δημοπρασίες, που θεωρεί πιο πιθανό να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια, η αξία των οποίων αποτελεί για το περιοδικό το τρίτο μάθημα, καθώς συνοδεύεται από διοικητική εμπειρία και αύξηση της παραγωγής. Και τέλος, οι πλήρως ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις είναι πιο παραγωγικές από τις μερικώς ιδιωτικοποιημένες, στις οποίες η επιρροή της κυβέρνησης μπορεί να στρεβλώσει τις εμπορικές αποφάσεις.