ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

35.000 κουλοχέρηδες σε όλη την Ελλάδα

Με προίκα 16.500 παιγνιομηχανήματα (κουλοχέρηδες) θα προχωρήσει την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ η κυβέρνηση.

Στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών ρυθμίζεται το καθεστώς λειτουργίας τεχνικών, ψυχαγωγικών και τυχερών παιχνιδιών σε ειδικούς χώρους και στο Διαδίκτυο. Στις ρυθμίσεις προβλέπεται η λειτουργία 35.000 παιγνιομηχανημάτων σε όλη την Ελλάδα. Μία άδεια διάρκειας 10 ετών για 16.500 παιγνιομηχανήματα δίνεται στον ΟΠΑΠ εκ των οποίων 15.000 θα εγκατασταθούν αποκλειστικά σε πρακτορεία του και 1.500 σε πρακτορεία της ΟΔΙΕ. Το ελάχιστο στοίχημα ορίζεται σε 0,10 λεπτά και το μέγιστο σε 2 ευρώ. Το ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους στα τυχερά παίγνια ορίζεται σε 80%.

Σε ό,τι αφορά τη διενέργεια τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων μέσω Διαδικτύου θα προκηρυχθούν με διαγωνισμό από 15 έως 50 άδειες διάρκειας 5 ετών εκάστη. Επιβάλλεται προκαταβλητέο εφάπαξ τέλος και ετήσιο τέλος για την έκδοση ή ανανέωση των όρων της άδειας διεξαγωγής παιγνίων. Για την έκδοση τυχερών παιγνίων καταβάλλονται το παράβολο για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και το τίμημα της άδειας. Για όλα τα τυχερά παίγνια η συμμετοχή του Δημοσίου στα έσοδα καθορίζεται σε ποσοστό 30% επί του μεικτού κέρδους. Μέρος των εσόδων αυτών ύψους 20% θα προορίζεται για κοινωνικές πολιτικές. Τα κέρδη των παικτών από τυχερά παίγνια θα υποβάλλονται σε φόρο 10%. Για διεξαγωγή τυχερών παιγνίων από ραδιοτηλεοπτικά μέσα απαιτείται άδεια από το ΕΣΡ.