ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρατείνεται η εγγύηση καταθέσεων από το κράτος ώς το 2015

Παράταση μέχρι το τέλος του 2015 έδωσε η κυβέρνηση στην εγγύηση που παρέχει το κράτος για τις τραπεζικές καταθέσεις. Η ισχύς του νόμου για την εγγύηση των καταθέσεων από το Δημόσιο έληγε στις 31 Δεκεμβρίου του 2011 και με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών παρατάθηκε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2015.

Η εγγύηση του κράτους δίνεται για καταθέσεις έως 100.000 ευρώ και με την παράταση αυτή η κυβέρνηση θέλει να διασκεδάσει τις ανησυχίες των πολιτών, καθώς τους τελευταίους μήνες έχει παρατηρηθεί έντονη κινητικότητα στις αναλήψεις των καταθέσεων.

Οι αποταμιεύσεις προστατεύονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και το όριο των 100.000 ευρώ ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση. Το ΤΕΚΕ καλύπτει και όλους τους επενδυτές – πελάτες των τραπεζών που συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ για τις επενδυτικές υπηρεσίες, έως ποσού 30.000 ευρώ. Επίσης, καλύπτει και το σύνολο των απαιτήσεων επενδυτή – πελάτη ανεξαρτήτως των επενδυτικών υπηρεσιών, αριθμού λογαριασμών, νομίσματος και τόπου παροχής της υπηρεσίας.

Το ΤΕΚΕ προχωρεί σε αποζημιώσεις σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα, κάνοντας χρήση των άμεσα ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων του, που στο τέλος του 2010 ανέρχονταν σε 1,4 δισ. ευρώ. Μάλιστα, οι πόροι που διαχειρίζεται συνολικά ανέρχονται σε 2,97 δισ. ευρώ.

Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΤΕΚΕ που προέρχονται από τακτικούς πόρους δεν επαρκούν για την καταβολή αποζημιώσεων στους καταθέτες ιδρύματος που τελεί σε αδυναμία να τους επιστρέψει τις καταθέσεις τους, οι υπόλοιπες τράπεζες υποχρεούνται να καταβάλουν συμπληρωματική εισφορά. Το ύψος της συμπληρωματικής αυτής εισφοράς καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ταμείου. Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας τακτικής εισφοράς.