ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνθετα τουριστικά καταλύματα

Με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών υψηλού εισοδηματικού επιπέδου, το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει τη δημιουργία τουριστικής κατοικίας που θα συνδυάζεται υποχρεωτικά με ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.

Τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα -όπως ονομάζεται το νέο τουριστικό προϊόν- θα μπορούν να αναπτύσσονται σε εκτάσεις τουλάχιστον 150 στρεμμάτων σε συνδυασμό με ξενοδοχεία 5 αστέρων. Οι επιπλωμένες κατοικίες που θα εκμισθώνονται ή θα πωλούνται δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 30% της συνολικής δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος. Η μακροχρόνια μίσθωση θα γίνεται για τουλάχιστον 10 χρόνια. Σε σχέση με το αρχικό σχέδιο όπως προωθούνταν από το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, περιορίζεται κατά 5% η δυνατότητα πώλησης κατοικιών. Σε ό,τι αφορά υφιστάμενες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις που αναπτύσσονται σε εκτάσεις τουλάχιστον 50 στρεμμάτων, αυτές θα μπορούν να πωλούν το 20% ως τουριστική κατοικία επί του συνόλου των εγκαταστάσεων εφόσον ικανοποιούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Ο συντελεστής δόμησης είναι ενιαίος για το σύνολο των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,15% ενώ για ορισμένα νησιά το 0,10%. Η δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σε εκτάσεις 800 στρεμμάτων επιτρέπεται μόνο σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης.

Στο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται η επιβολή Ειδικού Ετήσιου Τέλους επιβάρυνσης του περιβάλλοντος σε τουριστικά καταλύματα που έχουν να λειτουργήσουν από 1.1.1981 και εφόσον δεν επαναλειτουργήσουν σε 3 χρόνια. Το τέλος είναι ίσο με το 2% της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων και καταβάλλεται στο Πράσινο Ταμείο. Πρόβλεψη υπάρχει και για ξενοδοχεία που θέλουν να κατεδαφίσουν οι ιδιοκτήτες τους. Αφορά καταλύματα που έχουν λειτουργήσει για, τουλάχιστον, 15 χρόνια και δεν έχουν λάβει κρατική ενίσχυση για πάνω από 10 χρόνια. Σε περίπτωση κατεδάφισης, δίνεται το δικαίωμα χρήσης συντελεστή δόμησης έως 0,0,5 -από 0,1 που ήταν στο αρχικό σχέδιο- για τη δημιουργία νέων τουριστικών κατοικιών οι οποίες θα συνδέονται υποχρεωτικά με εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής.

Συστήνεται ειδική υπηρεσία προώθησης και αδειοδότησης τουριστικών επενδύσεων στον ΕΟΤ, συγκροτείται συντονιστική ομάδα αδειοδότησης για τις τουριστικές επενδύσεις και επιλύονται σημαντικά ζητήματα εφαρμογής του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό.