ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίζουν «Ερρίκος Ντυνάν» – ΓΑΙΑ

Τη διακοπή της συνεργασίας με την κλινική ΓΑΙΑ από τις 11 Αυγούστου ανακοίνωσε ο πρόεδρος του «Ερρίκος Ντυνάν» κ. Αν. Μαρτίνης, ο οποίος δήλωσε πως το μαιευτικό γυναικολογικό τμήμα θα συνεχίσει τη λειτουργία με το κατά νόμον αναγκαίο προσωπικό που διαθέτει, αφού θα αποστερηθεί του απασχολούμενου, μέσω της σύμπραξης με το ΓΑΙΑ, προσωπικού. Επίσης, το Δ.Σ. του νοσοκομείου αποφάσισε να επιδιώξει τη διεύρυνση των συνεργασιών, σε σωστές και συγκεκριμένες βάσεις, με το Δημόσιο, τις ιατρικές σχολές, φορείς ασφαλιστικών ταμείων και ασφαλιστικές εταιρείες.