ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενστάσεις από την Ε.Ε. για το ημιτελές άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης βρίσκονται τα κλειστά επαγγέλματα και ειδικότερα ο νόμος για τους δικηγόρους που διατηρεί αρκετούς περιορισμούς. Ηδη στο γραφείο του υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου βρίσκεται έγγραφο των Βρυξελλών, όπου ζητούνται εξηγήσεις για τους περιορισμούς στην ελευθερία εγκατάστασης δικηγορικών εταιρειών. Στελέχη της Ε.Ε. αναφέρουν ότι πρόκειται για το πρώτο έγγραφο που εστάλη στην ελληνική κυβέρνηση και ενδεχομένως να ακολουθήσουν και άλλα όπως για παράδειγμα για τους συμβολαιογράφους και τους μηχανικούς. Οι υπηρεσίες της επιτροπής καλούν τις ελληνικές αρχές να εξηγήσουν τους «επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος που επιδιώκει η απαγόρευση ίδρυσης Δικηγορικής Εταιρείας από δικηγόρους που είναι εγγεγραμμένοι σε διαφορετικούς συλλόγους της Ελλάδας με εξαίρεση τους δικηγόρους Αθήνας και Πειραιά». Επίσης το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να εξηγήσει τη διαφορετική μεταχείριση που προβλέπεται μεταξύ των δικηγόρων Αθήνας και Πειραιά και των υπολοίπων Ελλήνων δικηγόρων, δεδομένου ότι μόνο όσοι προέρχονται από τους συλλόγους των Αθηνών και του Πειραιά μπορούν να συστήσουν δικηγορική εταιρεία.

Η Ε.Ε. ρωτά επίσης το υπουργείο Οικονομικών εάν μπορούν δικηγόροι από το ίδιο κράτος-μέλος ή από διάφορα κράτη -μέλη να ιδρύσουν μία δικηγορική εταιρεία μαζί με Ελληνες δικηγόρους από διαφορετικούς συλλόγους. Κάτι τέτοιο πάντως δεν προκύπτει από τον σχετικό νόμο.

Σύμφωνα με το έγγραφο που παρελήφθη από τις ελληνικές αρχές στις 20 Ιουλίου θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις για «τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος που επιδιώκουν οι διατάξεις του ελληνικού δικαίου απαγορεύοντας στις δικηγορικές εταιρείες τη δημιουργία υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, ενώ επιτρέπουν τη δημιουργία των υποκαταστημάτων στο εξωτερικό».

Τέλος οι υπηρεσίες της Επιτροπής επιθυμούν να μάθουν εάν μία δικηγορική εταιρεία με έδρα την Ε.Ε. μπορεί να ανοίξει υποκατάστημα στην Ελλάδα. Σε όλα αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να έχουν απαντήσεις οι ελληνικές αρχές μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Στο μεταξύ, την «κίτρινη κάρτα» στον νόμο για τα κλειστά επαγγέλματα είχαν βγάλει αρχικά οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΔΝΤ που είχαν διαπιστώσει ότι το άνοιγμα επαγγελμάτων όπως του συμβολαιογράφου, του δικηγόρου και του μηχανικού όπως θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 3913/2011 δεν θα λειτουργούσε για το δημόσιο συμφέρον. Στο πλαίσιο αυτό είχαν ζητήσει από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές μέσω της έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

Ειδικά για τους συμβολαιογράφους οι εμπειρογνώμονες είχαν συστήσει την έκδοση υπουργικής απόφασης, το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, που θα προέβλεπε τη μείωση της μέσης αμοιβής κατά τουλάχιστον 50%.

Πέραν των αιτιάσεων που ασκεί η Ε.Ε. για την αδυναμία σύστασης δικηγορικών εταιρειών, η τρόικα είχε ζητήσει από την κυβέρνηση να προβεί στις αναγκαίες παρεμβάσεις για τα ζητήματα της απελευθέρωσης των κατώτατων αμοιβών στα επαγγέλματα των δικηγόρων και των μηχανικών.

Οι εξελίξεις αυτές είχαν αναγκάσει τους δανειστές μας να συμπεριλάβουν στο επικαιροποιημένο μνημόνιο οδηγίες για τις αλλαγές που πρέπει να επέλθουν μέσω προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

Ειδικότερα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα πρέπει να εκδοθεί υπουργική απόφαση για τον καθορισμό της αξίας μιας συναλλαγής πάνω από την οποία η αμοιβή των συμβολαιογράφων για τη σύνταξη των συμβολαίων είναι η μέγιστη επιτρεπτή αμοιβή. Δηλαδή με την υπουργική απόφαση θα ορίζεται «πλαφόν» ανώτατης αμοιβής. Για τις συναλλαγές κάτω από το ανώτατο αυτό όριο τιμής, η κατ’ αναλογία αμοιβή καθορίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε «να εξασφαλίζεται σημαντική μείωση της μέσης αμοιβής τουλάχιστον κατά 50%». Η υπουργική απόφαση θα «μειώνει επίσης τις αμοιβές για τη δημιουργία εταιρείας, για τα αντίγραφα και για τις επιπλέον σελίδες».