ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια 1,2 δισ. μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Εντός του Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμες οι τράπεζες να υποδέχονται αιτήσεις για τη δανειοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων από υπό σύσταση, νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.

Τα κεφάλαια που θα διοχετευθούν στην αγορά και στην πραγματική οικονομία, σε μια προσπάθεια να υλοποιηθεί η ανάπτυξη, ανέρχονται συνολικά στο 1,2 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 400 εκατ. ευρώ προέρχονται από πόρους του ΕΣΠΑ, ενώ στα 800 εκατ. ευρώ φθάνει η συμμετοχή των τραπεζών, τριπλασιάζοντας τους πόρους του Ταμείου, που συστάθηκε στο πλαίσιο του ΕΤΕΑΝ.

Η διοίκηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ολοκλήρωσε τους διαγωνισμούς που ανέδειξαν τις πέντε τράπεζες, οι οποίες ετοιμάζονται πυρετωδώς για την υποδοχή των αιτήσεων από τον Σεπτέμβριο. Τα δάνεια που θα χορηγηθούν θα είναι 10ετούς διάρκειας με δύο έτη περίοδο χάριτος, ενώ το επιτόκιο διαμορφώνεται σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, μεταξύ 4,2% – 4,6% ανάλογα με τη Δράση.

Οι τράπεζες που επελέγησαν μετά την ολοκλήρωση των διαγωνισμών είναι η Alpha Bank που θα αναλάβει να τρέξει τη δράση «Γενική Επιχειρηματικότητα», χορηγώντας χαμηλότοκα από 50 χιλ. έως 800 χιλ. ευρώ σε επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο νέο επενδυτικό νόμο. Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας θα συνεισφέρει στη συγκεκριμένη δράση 100 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank θα συνεπενδύσει επιπλέον 200 εκατ. ευρώ ανεβάζοντας τους πόρους που θα διοχετευθούν στην αγορά στα 300 εκατ. ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα μειοδότησε στον διαγωνισμό για τη δράση «Επιχειρηματικότητα των Νέων» που θα χορηγεί δάνεια από 30 χιλ. έως 300 χιλ. ευρώ, συνεπενδύοντας μαζί με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας κεφάλαια ύψους 90 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 60 εκατ. είναι η συμμετοχή της τράπεζας. Οι δύο παραπάνω δράσεις θα χορηγούν δάνεια στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού νόμου, ο οποίος προϋποθέτει και ελάχιστη συμμετοχή του επενδυτή κατά 25% κατά μέσον όρο, ενώ επιχειρηματικά σχέδια του νέου επενδυτικού νόμου θα χρηματοδοτηθούν και στο πλαίσιο της Δράσης «Τεχνολογική Ανάπτυξη, Περιφερειακή Συνοχή, Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια, Συνέργεια και Δικτύωση». Η σχετική Δράση μέσα από την οποία θα επιδιωχθεί να κινητοποιηθούν κεφάλαια 300 εκατ. από τα οποία, επαναπροκηρύχθηκε καλώντας τις τράπεζες να καταθέσουν μειοδοτικές προσφορές για ποσά πολλαπλάσια των 50 εκατ. ευρώ έως τις 5 Σεπτεμβρίου.

Η δράση «Εξωστρέφεια» αναλαμβάνεται από την Efg Eurobank, η οποία με τη σειρά της θα συνεπενδύσει 140 εκατ. ευρώ -210 εκατ. ευρώ μαζί με τα κεφάλαια του Ταμείου- χορηγώντας σε επιχειρήσεις χαμηλότοκα δάνεια από 50 χιλ. έως 500 χιλ. ευρώ.

Αντίστοιχα επιχειρηματικά σχέδια που αφορούν στον θεματικό τουρισμό, την αφαλάτωση, τη διαχείριση απορριμμάτων, τις πράσινες υποδομές και εφαρμογές, καθώς και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα αξιολογεί η Εθνική Τράπεζα, που αναλαμβάνει την αντίστοιχη δράση, συνεισφέροντας 100 εκατ., τα οποία μαζί με τα κεφάλαια του Ταμείου ανέρχονται στα 150 εκατ. ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει, τέλος, να υλοποιήσει τη δράση «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα και Ποτά» χορηγώντας χαμηλότοκα δάνεια από 50 χιλ. έως 500 χιλ. ευρώ και κινητοποιώντας συνολικούς πόρους 150 εκατ. ευρώ, από τους οποίους τα 100 εκατ. ευρώ είναι η συμμετοχή της τράπεζας.