ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H Attica Bank μελετά συνεργασία με την Proton Bank

Την πρόθεσή της να διερευνήσει τις δυνατότητες συνεργασίας με την Proton Bank δημοσιοποίησε χθες η διοίκηση της Attica Bank. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας: «Η Attica Bank θα διερευνήσει, στο πλαίσιο της εκπεφρασμένης στρατηγικής της, το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Proton λόγω των συνεργειών που θα προκύψουν και της ανάγκης δημιουργίας μεγέθους, που στις σημερινές συνθήκες είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη του ομίλου». Η Protonbank βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα τις τελευταίες ημέρες λόγω της έρευνας της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα αναφορικά με τις δραστηριότητες του ομίλου επιχειρήσεων του κ. Λ. Λαυρεντιάδη. Υπό την πίεση των εξελίξεων αυτών αλλά και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επιβίωση των μικρού μεγέθους τραπεζών είναι πιθανό να έχουμε άμεσα αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της τράπεζας. Σημειώνεται ότι το συνολικό ενεργητικό της Attica Bank ανέρχεται σε 4,6 δισ. ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια σε 521,7 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ενεργητικό της Proton διαμορφώνεται σε 3,8 δισ. ευρώ ενώ τα εποπτικά ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 352 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση της κατάθεσης του ελληνικού Δημοσίου στην Proton, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλος, δήλωσε τα εξής: «Μέριμνα και ευθύνη του υπουργείου Οικονομικών, όπως και της Τραπέζης της Ελλάδος, είναι η σταθερότητα και ασφάλεια του τραπεζικού συστήματος. Η δήλωσή μου ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι απολύτως ασφαλές, έχει πολύ πρακτικό περιεχόμενο για τους καταθέτες και γενικά για τους συναλλασσόμενους με τις τράπεζες. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδος, τη διοίκηση των έξι μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών και το Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας αποφασίστηκε να διατηρήσουν, τόσο το Δημόσιο όσο και οι άλλες τράπεζες, τα επίπεδα καταθέσεών τους στην Proton. Αυτό έγινε τόσο πριν όσο και μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της Τραπέζης της Ελλάδος και της Αρχής Διαφάνειας για πράξεις που αφορούν φυσικά πρόσωπα και όχι το νομικό πρόσωπο της τράπεζας καθεαυτό. Είναι συνεπώς αναγκαίο, για την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου να διασφαλιστεί η ομαλή, απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία της τράπεζας, ανεξαρτήτως μετοχικής σύνθεσης, διοίκησης και φυσικών προσώπων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτήν».