ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ριζική αναμόρφωση του αγορανομικού κώδικα μέχρι το τέλος του έτους

Μετά την κατάργηση των χονδρεμπορικών περιθωρίων κέρδους στα οπωρολαχανικά, το υπουργείο Ανάπτυξης εμφανίζεται αποφασισμένο να προχωρήσει στην άρση της διατίμησης και σε άλλους κλάδους στο πλαίσιο της ριζικής αναμόρφωσης του αγορανομικού κώδικα, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Το παραπάνω αφήνει να εννοηθεί, άλλωστε, και ο ίδιος ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Μ. Χρυσοχοΐδης, ο οποίος σε σχετική ανακοίνωσή του επισημαίνει: «Η αγορανομική λογική που διέπει τη σημερινή ελληνική νομοθεσία, ανατρέχει σε μια φιλοσοφία του περασμένου αιώνα, που μας έρχεται από την εποχή της διατίμησης.

Για τον λόγο αυτό προχωράμε στην αναθεώρησή του, ώστε διατάξεις που είτε έχουν περιπέσει σε αχρηστία, αλλά διατηρούνται σε ισχύ, είτε δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά και τη λειτουργία του ανταγωνισμού, να αλλάξουν άμεσα».

Χθες, το υπουργείο Ανάπτυξης εγκαινίασε τη δημόσια διαβούλευση επί του συνόλου της αγορανομικής νομοθεσίας, διαδικασία η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2011. Για την ώρα, το υπουργείο δεν θέτει σε διαβούλευση κάποιο νέο αγορανομικό κώδικα, αλλά ξεκινά μια δημόσια συζήτηση για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον υφιστάμενο, καλώντας να συμμετάσχουν σε αυτή όλους τους φορείς της αγοράς, τις καταναλωτικές οργανώσεις και φυσικά όσους ιδιώτες επιχειρηματίες το επιθυμούν.

Ο υφιστάμενος αγορανομικός κώδικας θεσπίστηκε το 1946 και αν και έχει υποστεί αρκετές τροποποιήσεις από τότε σε επιμέρους διατάξεις, δεν παύει σε πολλά σημεία του να αποτελεί ένα αναχρονιστικό νομοθέτημα.

Εκτός από τον εκσυγχρονισμό του και την ανάγκη προσαρμογής του στα νέα δεδομένα της αγοράς, θα πρέπει να γίνει και απλοποίηση και κωδικοποίησή του, καθώς σήμερα αποτελείται από 363 άρθρα, πολλά εκ των οποίων στην πράξη δεν εφαρμόζονται.