ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περαίωση και στις ασφαλιστικές εισφορές ζητούν ΓΣΕΒΕΕ – ΕΣΕΕ

Ασφαλιστική περαίωση προκειμένου να βελτιωθεί η ταμειακή κατάσταση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) προτείνουν από κοινού η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και η Εθνική Συνπομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ). Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι τον Ιούλιο του 2011 οι οφειλέτες στον ΟΑΕΕ ανέρχονται σε 345.000, εκ των οποίων οι 146.000 έχουν διακόψει οριστικά την ασφάλισή τους. Από τους 700.000 εναπομείναντες ενεργούς ασφαλισμένους μόνο οι 540.000 καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές. Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι οφειλέτες χρωστούν ποσά έως 20.000 ευρώ, ενώ οι μισοί σχεδόν οφειλέτες (169.285) χρωστούν έως 5.000 ευρώ. Εξάλλου, στην τελευταία ρύθμιση (Ν. 3943/2011) μόνο 8.945 έως σήμερα προσήλθαν για τακτοποίηση οφειλών.

Τα βασικά στοιχεία της κοινής πρότασης ΓΣΕΒΕΕ – ΕΣΕΕ είναι τα ακόλουθα:

1) Αποπληρωμή οφειλών σε τρεις διμηνιαίες δόσεις με έκπτωση 100% επί των πρόσθετων τελών.

2) Για ποσό οφειλής άνω των 25.000 ευρώ να παραμείνει σε ισχύ η πάγια ρύθμιση του Ν. 3863/2010.

3) Για ποσό οφειλής έως 25.000 ευρώ (χωρίς τις πρόσθετες επιβαρύνσεις) η αποπληρωμή να γίνεται σε περισσότερες ισόποσες διμηνιαίες δόσεις με έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών.

4) Για τους οφειλέτες, οι οποίοι έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους προτείνεται η εφαρμογή της προτεινόμενης περαίωσης με α) έκπτωση 100% επί των πρόσθετων τελών στην περίπτωση εξόφλησης σε τρεις διμηνιαίες δόσεις ή β) έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών στην περίπτωση εξόφλησης σε περισσότερες διμηνιαίες δόσεις, που θα αντιστοιχούν στο 20% της τελευταίας τρέχουσας εισφοράς τους ή γ) με παρακράτηση ποσοστού από τη σύνταξή τους γι’ αυτούς που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Για τους επαγγελματίες των οποίων οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε «αδράνεια» προτείνεται η υπαγωγή τους στο καθεστώς της ασφαλιστικής περαίωσης για τις παλαιές οφειλές, με την προϋπόθεση της παύσης αποστολής ταχυπληρωμών για τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Τέλος, για τους οφειλέτες που είναι συνταξιούχοι άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης (εκτός ΟΑΕΕ), οι οποίοι άσκησαν επιχειρηματική δραστηριότητα κάποια στιγμή, δεν έχουν όμως κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον ΟΑΕΕ, αλλά οφείλουν εισφορές σε αυτόν, προτείνεται ευνοϊκότερος διακανονισμός της οφειλής, με αφαίρεση των πρόσθετων επιβαρύνσεων και έκπτωση στο κεφάλαιο.