ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραγωγή 17,52 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο

Υψηλή παραγωγικότητα εμφανίζει το δίκτυο πωλήσεων της Interamerican, δηλαδή ένα χρόνο μετά την αναδιάρθρωση που πραγματοποίησε η διοίκηση της εταιρείας.

Οι συνεργάτες πωλήσεων πέτυχαν το εξάμηνο νέα παραγωγή κλάδων ζωής, υγείας και ομαδικών ασφαλίσεων 17,52 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 55,4% τον στόχο και καλύπτοντας το 63,8% της νέας παραγωγής όλων των καναλιών διανομής στους συγκεκριμένους κλάδους. Στους κλάδους γενικών ασφαλίσεων το δίκτυο των συνεργατών σημείωσε μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 46,33 εκατ. ευρώ, που αποτελεί το 38,9% του συνόλου των ασφαλίστρων του πρώτου εξαμήνου. Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με την έμφαση που έχει δοθεί για την αποδοτικότητα του δικτύου agency ιδιαίτερα στους κλάδους ζωής και υγείας και σε συνδυασμό με τον καλύτερο έλεγχο του λειτουργικού κόστους, διατηρούν το δίκτυο ως βασική συνιστώσα στο πλαίσιο της πολυκαναλικής διανομής της εταιρείας. Το δίκτυο agency της Interamerican εστιάζει σε κερδοφόρες δραστηριότητες και υποστηρίζεται ιδιαίτερα σε λειτουργικά ζητήματα από το σχέδιο e-services της εταιρείας, που παρέχει τη δυνατότητα καταχώρισης αιτήσεων, έκδοσης και εκτύπωσης όλων των συμβολαίων ζωής και υγείας στα γραφεία πωλήσεων, ενώ παράλληλα 8 στα 10 συμβόλαια αυτοκινήτου εκδίδονται ήδη στα γραφεία πωλήσεων. Αυτή η κάθετη διαδικασία ελαχιστοποιεί τον απαιτούμενο χρόνο του κλάδου διαχείρισης νέων αιτήσεων και της εξυπηρέτησης των πελατών.