ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απώλειες 10 δισ. ετησίως στην Ε.Ε. από το λαθρεμπόριο των τσιγάρων

Μεγαλύτερηαπό τις νόμιμες αγορές τσιγάρων της Γαλλίας, της Ιρλανδίας και της Φινλανδίας αθροιστικά είναι σήμερα η παράνομη αγορά τσιγάρων στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει έρευνα που διεξήγαγε η KPMG LLP για λογαριασμό της Philip Morris International (PMI). Μάλιστα, το 2010 το παράνομο εμπόριο λαθραίων τσιγάρων έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από την εποχή που ξεκίνησαν να διενεργούνται σχετικές έρευνες, δηλαδή από το 2006. Η KPMG διενεργεί την έρευνα αυτή κάθε χρόνο στο πλαίσιο συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της ΡΜΙ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα, η ετήσια κατανάλωση παράνομων τσιγάρων αυξήθηκε κατά 5,1% ή κατά 3,1 δισ. μονάδες το 2010 σε σχέση με το 2009 και ανήλθε συνολικά για το έτος σε 64,2 δισ. μονάδες, αντιστοιχώντας περίπου στο 10% της συνολικής κατανάλωσης τσιγάρων στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η ζημία για τα εθνικά και ευρωπαϊκά έσοδα, από τη μη είσπραξη φόρων, εκτιμάται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σε περίπου 10 δισ. ευρώ ετησίως.

Στην Ελλάδα το 2010 οι απώλειες για τα δημόσια έσοδα από τη μη είσπραξη φόρων εξαιτίας του λαθρεμπορίου τσιγάρων ανήλθε σε 88,4 εκατ. ευρώ. Στη χώρα μας, ενώ το 2007 ο αριθμός των κατασχεθέντων τσιγάρων ανερχόταν σε 149 εκατ. πακέτα, που αντιστοιχούσαν σε διαφυγόντες φόρους και δασμούς ύψους 18,8 εκατ. ευρώ, το 2008 κατασχέθηκαν 216,5 εκατ. πακέτα τσιγάρων, τα οποία αντιστοιχούσαν σε διαφυγόντες δασμούς και φόρους ύψους 29,5 εκατ. ευρώ. Το 2010 υπερδιπλασιάστηκαν οι κατασχέσεις λαθραίων τσιγάρων, φθάνοντας τα 544 εκατ. πακέτα.