ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικό ψαλίδι στους μισθούς

Περαιτέρω μείωση, η οποία μάλιστα θα έχει και αναδρομική ισχύ, έρχεται στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Σε μερικές περιπτώσεις η περικοπή του μηνιαίου μισθού θα φθάσει έως 10%, μέχρι το τέλος τους έτους.

Τον Αύγουστο ξεκινάει η παρακράτηση υπέρ της ανεργίας στις μεικτές αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων ύψους 2%, ενώ παράλληλα περικόπτεται κατά 50% το κίνητρο απόδοσης και μειώνονται αναδρομικά από τον Ιούλιο κατά 10% έως 30% άλλα 20 επιδόματα.

Η παρακράτηση υπέρ της ανεργίας θα έχει αναδρομική ισχύ από τις αρχές του έτους. Αυτό σημαίνει ότι στους τελευταίους πέντε μήνες του 2011 θα παρακρατηθεί η εισφορά υπέρ της ανεργίας που αναλογεί σε δώδεκα μήνες. Για παράδειγμα, κάποιος που έχει μεικτές αποδοχές 1.500 ευρώ τον μήνα θα έχει μηνιαία παρακράτηση ύψους 30 ευρώ. Ομως, για τους επόμενους πέντε μήνες θα πρέπει να του παρακρατηθούν κι άλλα 210 ευρώ που αφορούν τους επτά πρώτους μήνες του έτους.

Ετσι, για κάθε έναν από τους πέντε τελευταίους μήνες θα μειωθεί το εισόδημά του κατά 72 ευρώ.