ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιέσεις τρόικας για προσλήψεις, εργασιακά και νέο μισθολόγιο

Μεγαλύτερη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων ζητεί η τρόικα, με αιχμή την κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων εργασίας. Αφορμή για την εκδήλωση των πιέσεων αποτέλεσε η μειωμένη απήχηση του νεοσύστατου θεσμού των ειδικών επιχειρησιακών, ο αριθμός των οποίων δεν έχει ξεπεράσει τις 10 στο σύνολο της χώρας.

Παράλληλα, οι ελεγκτές εντόπισαν προβλήματα και καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του νέου ενιαίου μισθολογίου, στην εφαρμογή του θεσμού της εργασιακής εφεδρείας και στην αυστηρή τήρηση του κανόνα της μιας πρόσληψης για κάθε δέκα αποχωρήσεις φέτος, που φαίνεται ότι μέχρι τώρα δεν εφαρμόζεται. Επίσης, η τρόικα δεν δείχνει διατεθειμένη να εισέλθει σε μια διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης των στόχων του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και θα πιέσει για τη λήψη περισσότερων μέτρων, εάν αυτό απαιτηθεί.