ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ρεύμα» στην αγορά ενέργειας από το Ταμείο Παρακαταθηκών

«Σωσίβιο» στην αγορά ενέργειας που κινδυνεύει με κατάρρευση εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας θα δώσει το δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ύψους 400 εκατ. ευρώ, το οποίο θα δοθεί στον ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας). Ωστόσο, η λύση είναι προσωρινή, επισημαίνει σχετική μελέτη. Αιτίες, η ένταξη φωτοβολταϊκών στο ηλεκτρικό σύστημα, καθώς το «τέλος ΑΠΕ» δεν μπορεί να καλύψει τις εγγυημένες τιμές για την παραγόμενη πράσινη ενέργεια και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ρεύματος, οι οποίες έχουν εκτιναχθεί.