ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ζημίες 22 εκατ. ευρώ ο ΟΔΙΕ στο 2011

Κάμψη εσόδων και βαριές ζημίες εμφάνισε ο ΟΔΙΕ το 2011. Σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα αποτελέσματα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 124 εκατ. ευρώ έναντι 194 εκατ. ευρώ το 2010, σημειώνοντας πτώση κατά 36% σε σχέση με το 2010 και κατά 52% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2009. Τα καθαρά αποτελέσματα, από την άλλη πλευρά, διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 22 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 19 εκατ. ευρώ το 2010 και 16 εκατ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Η διοίκηση του ΟΔΙΕ αποδίδει την αρνητική πορεία των μεγεθών της στην απαξίωση του οργανισμού και των ιπποδρομιών, παρά στην οικονομική κρίση. Ο βασικός παράγοντας απαξίωσης του ιπποδρομιακού στοιχήματος έχει να κάνει με την αποχώρηση πολλών ιδιοκτητών αλόγων, κυρίως για φορολογικούς λόγους. Κυρίως αποχώρησαν οι μικροϊδιοκτήτες (1 έως 3 αλόγων) για τους οποίους ζητήθηκε η τήρηση βιβλίων εσόδων–εξόδων. Ετσι απομακρύνθηκαν οι χομπίστες των ιπποδρόμων κι έμειναν οι λίγοι μεγαλοϊδιοκτήτες αλόγων, ενώ περιορίστηκε σημαντικά και ο αριθμός των ιπποδρομιών.

Οι μεγάλες ζημίες του 2011 επίσης επιδείνωσαν την καθαρή θέση του οργανισμού, η οποία διαμορφώθηκε σε αρνητικό επίπεδο ύψους 72 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικών ίδιων κεφαλαίων 55 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως ο ΟΔΙΕ παραμένει ψηλά στη λίστα των αποκρατικοποιήσεων της κυβέρνησης, αλλά οι επενδυτές ενδιαφέρονται μόνο για το περιουσιακό του στοιχείο που ονομάζεται ιπποδρομιακό στοίχημα.