ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρεις άξονες για τόνωση εξαγωγών

Στους άξονες στους οποίους θα εστιάσει η κυβέρνηση προκειμένου να τονώσει τις εξαγωγές αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Νότης Μηταράκης, κατά την ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο Εργασίας National Trade Facilitation Strategy for Greece.

Σύμφωνα με τον κ. Μηταράκη, πρώτος άξονας είναι «η διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης, δηλαδή η αύξηση του αριθμού των προϊόντων και των εταιρειών που εξάγουν. Συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων τομεακών πολιτικών, με θεσμικές παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις όπως η παροχή χρηματοδοτικών κίνητρων με αξιοποίηση των ΕΣΠΑ για την αύξηση της εξαγώγιμης παραγωγικής βάσης της χώρας ανά κλάδο», σημείωσε.

Δεύτερος άξονας, η προώθηση των εξαγωγών, μέσω της επαναπροσέγγισης των παραδοσιακών προορισμών, και η διείσδυση σε νέες αναδυόμενες αγορές και δίκτυα. Το σχέδιο συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη ενός εθνικού brand, την καθιέρωση διυπουργικού συντονισμού και την ανασυγκρότηση σχετιζομένων φορέων.

Τρίτος, η δραστική απλοποίηση των διαδικασιών για την πραγματοποίηση εξαγωγών και εισαγωγών, δηλαδή η διευκόλυνση του εξαγωγέα στην αποστολή του παραγόμενου προϊόντος στον αγοραστή του εξωτερικού.

Πρόσθεσε επίσης ότι το προωθούμενο Single Window, δηλαδή το one-stop-shop για τις εξαγωγές θα μειώσει δραστικά τις χρονοβόρες διαδικασίεςμέσω της απλοποίησης των προ-τελωνειακών αλλά και των τελωνειακών διαδικασιών.