ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο δημόσιος τομέας… μετακομίζει

Την προσεχή εβδομάδα αναμένονται περισσότερες εξελίξεις σχετικά με το ζήτημα της εξοικονόμησης πόρων από τις μισθώσεις ακινήτων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του στενού δημόσιου τομέα, έπειτα από την επιστολή που εστάλη αυτήν την εβδομάδα εκ μέρους του πρωθυπουργού, με ρητή εντολή στους ιθύνοντες να παράσχουν αναλυτικά ενημερωτικά στοιχεία για την ακίνητη περιουσία του κάθε υπουργείου. Το 2011, το Δημόσιο κατέβαλε 155,7 εκατ. ευρώ για την ενοικίαση ακινήτων για λογαριασμό υπουργείων, περιφερειών και περιφερειακών υπηρεσιών, παρά τη μείωση που εξασφαλίστηκε λόγω κρίσης, μια και το 2010 το εν λόγω ποσό είχε προσεγγίσει τα 170 εκατ. ευρώ, ενώ το 2009 βρισκόταν στα 178,16 εκατ. ευρώ.

Το σημαντικότερο πρόβλημα δεν είναι τόσο το ύψος των ενοικίων, αλλά το γεγονός ότι πολλοί από τους φορείς διαθέτουν ιδιόκτητα ακίνητα που παραμένουν σε αχρησία και δεν αξιοποιούνται για την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών, ιδίως τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία παρ’ ότι έχουν στην κατοχή τους μια σειρά από ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας, εντούτοις, όπως προκύπτει, καταβάλλουν ενοίκια της τάξεως των 37 εκατ. ευρώ ετησίως για τη στέγασή τους. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση κακοδιαχείρισης και αδράνειας όμως είναι το κτίριο της καπνοβιομηχανίας Κεράνη στη Λ. Θηβών 196-198 στου Ρέντη, ένα κτίριο για το οποίο στα τέλη της δεκαετίας του ’90 δαπανήθηκαν περί τα 70 εκατ. ευρώ για αγορά και ανακατασκευή, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει στεγάσει καμιά κρατική υπηρεσία, παρά τις κατά καιρούς προθέσεις.

Το πλέον δαπανηρό υπουργείο είναι εκείνο της Προστασίας του Πολίτη, που καταβάλλει πάνω από 25 εκατ. ευρώ ετησίως για τη στέγαση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ επιπλέον 3 εκατ. ευρώ αφορούν την Πυροσβεστική. Η πολυδιάσπαση των υπηρεσιών του υπουργείου Περιβάλλοντος επίσης στοιχίζει ακριβά, καθώς για το 2010 καταβλήθηκαν πάνω από 8 εκατ. ευρώ.

Πάντως, τις τελευταίες εβδομάδες ήδη καταγράφεται κάποια κινητικότητα στο Δημόσιο, καθώς, όπως έγινε γνωστό, το υπουργείο Απασχόλησης θα μετακομίσει στη Σταδίου, από την οδό Πειραιώς, εξοικονομώντας περί τα 400.000 ευρώ ετησίως. Με την ίδια υπουργική απόφαση του κ. Βρούτση συγκροτήθηκε Επιτροπή Μετεγκατάστασης, που ανέλαβε να προσδιορίσει τους χώρους και την αναγκαία υποδομή για τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του υπουργείου.

Αντίστοιχα, το 80% των υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας αναμένεται να μεταφερθεί στο κτίριο της Λ. Κηφισίας έως τα τέλη του έτους.