ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατά 45% μείωσε τις λειτουργικές της δαπάνες η ΚτΠ

Αν και λίγα είναι τα παραδείγματα μείωσης των λειτουργικών δαπανών στο ελληνικό Δημόσιο, εν τούτοις υπάρχουν. Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. μείωσε την τελευταία τριετία κατά 45% τις λειτουργικές της δαπάνες. Από περίπου 13 εκατ. ευρώ που ήταν το 2009, φέτος αναμένονται σε 7,3 εκατ. ευρώ και το 2013 σε 7,2 εκατ. ευρώ.

Η μείωση αυτή ήταν αποτέλεσμα τόσο της μείωσης των μισθών και των επιδομάτων, όσο και της μείωσης των άλλων λειτουργικών δαπανών. Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε η συγχώνευση της εταιρείας με άλλες δύο δημόσιες εταιρείες, την Ψηφιακές Ενισχύσεις (ΨΗΦΕΝ) Α.Ε. και την Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Πρόκειται για τις λίγες συγχωνεύσεις δημοσίων φορέων που επιτεύχθηκαν βάσει των νόμων 4002/2011 και 4047/2012.

Σήμερα η συγχώνευση των τριών επιχειρήσεων έχει επιτευχθεί χάρις και στο γεγονός ότι τόσο η ΨΗΦΕΝ, όσο και το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, ήταν μικροί οργανισμοί με λειτουργικές δαπάνες της τάξης του 1 εκατ. ευρώ ετησίως ο καθένας. Ωστόσο καθένας απ’ αυτούς διέθετε διοικητικό συμβούλιο, λογιστήριο κ.ο.κ.

Μεγάλη εξοικονόμηση ωστόσο σημειώθηκε και με τη μετακίνηση της ΚτΠ Α.Ε. σε δημόσιο κτίριο, αντί ιδιωτικό που ήταν εγκατεστημένη πριν. Η εταιρεία βρήκε την ευκαιρία ν’ αξιοποιήσει τις εγκαταστάσεις της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων υπ. Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ) που ήταν στο μηχανογραφικό κέντρο του υπ. Οικονομικών, τη γνωστή Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).

Οι εγκαταστάσεις της ΣΕΥΥΟ ωστόσο δεν μπορούσαν να καλύψουν όλο το προσωπικό της εταιρείας και για τον λόγο αυτό, μισθώθηκε ένα διπλανό κτίριο στη ΓΓΠΣ. Το μηνιαίο μίσθωμα έτσι περιορίσθηκε σε μόλις 4.500 ευρώ από 65.000 ευρώ που ήταν πριν, χωρίς σ’ αυτό να συνυπολογίζονται τα μισθώματα του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ (12.000 ευρώ μηνιαίως) και της ΨΗΦΕΝ Α.Ε. «Μόνον από τις συγχωνεύσεις και την από κοινού μεταστέγαση εξοικονομήθηκαν σε ετήσια βάση περί τα 1,8 εκατ. ευρώ», παραδέχεται ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Γιώργος Καλαμαράς. Σημειώνεται ότι το 2006, όταν μισθώθηκε το πανάκριβο ιδιωτικό ακίνητο που στέγασε για έξι χρόνια την ΚτΠ Α.Ε., η εταιρεία πραγματοποίησε -έστω και με κοινοτικούς πόρους- διαμορφώσεις στις εγκαταστάσεις συνολικής αξίας 600.000 ευρώ.

Τέλος, εξίσου σημαντικό, όπως αναφέρουν τα στελέχη της, είναι ότι η ΚτΠ Α.Ε. στεγάζει πλέον τα ευαίσθητα και πανάκριβα μηχανογραφικά της συστήματα σε δημόσιο κτίριο. Επιπλέον επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακας με τη συστέγαση του μηχανογραφικού της κέντρου με εκείνο της ΓΓΠΣ.