ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο τραπέζι η χαλάρωση των όρων ένταξης και παραμονής στον Τειρεσία

Προτάσεις για τη χαλάρωση των όρων ένταξης και παραμονής των φυσικών προσώπων και των επαγγελματιών στη «μαύρη» λίστα της Τειρεσίας, αναμένεται να συζητηθούν κατά τη σημερινή συνάντηση που θα έχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελος Βενιζέλος με το προεδρείο της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών.

Η συζήτηση χαλάρωσης των όρων με βάση τους οποίους τηρούνται τα οικονομικά δεδομένα στο Αρχείο της Τειρεσίας ανοίγει για δεύτερη φορά τα δύο τελευταία χρόνια, μετά την αλλαγή επί το ευνοϊκότερον της νομοθεσίας το 2010, με πρωτοβουλία της τότε υπουργού Ανάπτυξης κ. Λούκας Κατσέλη. Η μείωση του χρόνου βάσει του οποίου τηρούνται τα στοιχεία που θεσμοθετήθηκε, συμπίεσε σύμφωνα με τις τράπεζες, στα χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με ό,τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ενωση, τον χρόνο τήρησης των δεδομένων.

Παρά τις ευνοϊκές αλλαγές, η εμπειρία των δύο τελευταίων χρόνων, δείχνει ότι η θετική επίπτωση στην πιστοληπτική αξιολόγηση των ιδιωτών, είναι περιορισμένη, καθώς υπό το βάρος της συνεχιζόμενης ύφεσης, ο κύριος όγκος των ελεύθερων επαγγελματιών έχει ενταχθεί στη «μαύρη» λίστα, που μεγαλώνει διαρκώς. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι παρά αποτέλεσμα της τραγικής επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών, που αυξάνει τα φαινόμενα σφράγισης επιταγών και μη πληρωμής συναλλαγματικών και δανείων, ακόμα και για τις περιπτώσεις που διεγράφησαν το 2010 από τη «μαύρη» λίστα, ως αποτέλεσμα της αλλαγής του νόμου.

Να σημειωθεί ότι ο χρόνος τήρησης των στοιχείων μετά από σφράγιση επιταγής ή διαμαρτυρία συναλλαγματικής έχει καθοριστεί στα δύο χρόνια, μετά από έκδοση διαταγής πληρωμής στα 3 χρόνια, ενώ μετά από πλειστηριασμό ακινήτων ή κινητών αξιών, ο χρόνος τήρησης του δεδομένου είναι τέσσερα χρόνια.

Η πρόθεση της κυβέρνησης να παρέμβει εκ νέου στον χρόνο τήρησης των στοιχείων, προκαλεί προβληματισμό στις τράπεζες, οι οποίες θεωρούν ότι οι όποιες παρεμβάσεις δεν πρέπει να οδηγούν στην αλλοίωση των δεδομένων για την αθέτηση υποχρεώσεων. Η ΕΕΤ αναμένεται να προσέλθει στη σημερινή συνάντηση προσκομίζοντας στοιχεία που πιστοποιούν ότι η μείωση του χρόνου τήρησης των στοιχείων αθέτησης υποχρεώσεων που έγινε το 2010, δεν οδήγησε στη μείωση των φυσικών προσώπων που είναι ενταγμένα στη «μαύρη» λίστα, στον βαθμό που ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών των προσώπων… υποτροπίασε και αθέτησε εκ νέου την πληρωμή κάποιας οικονομικής υποχρέωσης εντός του επόμενου χρόνου. Σύμφωνα με την άποψη που διατυπώνουν οι τράπεζες, η όποια παρέμβαση θα πρέπει να περιοριστεί στη χρήση των οικονομικών δεδομένων που εντάσσονται στην Τειρεσίας, χωρίς να παραποιεί την αξιοπιστία του Αρχείου που αποτελεί βασικό εργαλείο για την καταγραφή της οικονομικής συμπεριφοράς των συναλλασσομένων.

Να σημειωθεί ότι οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές εκτινάχθηκαν το 2011 στα 2,3 δισ. ευρώ έναντι 2 δισ. ευρώ το 2010, ενώ κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν στα 817,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 11,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.