ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚΤ: Η ελληνική κυβέρνηση να συγκρουστεί με προνομιούχες ομάδες

Τόλμη και θάρρος χρειάζεται να επιδείξει η ελληνική κυβέρνηση, ώστε να αναχαιτίσει τα παγιωμένα συμφέροντα και τις προνομιούχες ομάδες, ανοίγοντας τα κλειστά επαγγέλματα, βελτιώνοντας το επιχειρηματικό κλίμα και μειώνοντας περαιτέρω το εργατικό κόστος, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να επαναθέσει σε τροχιά την οικονομία της χώρας. Τα σχετικά αναφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σε ανάλυση για την ευρωπαϊκή περιφέρεια (Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Κύπρο) στο μηνιαίο της δελτίο, προοιωνιζόμενη πρόσθετα σκληρά μέτρα.

Προσθέτοντας περαιτέρω πιέσεις στις ήδη επιβαλλόμενες στις πέντε χώρες, η ΕΚΤ κάνει λόγο για επιπλέον μείωση στο κόστος εργασίας. Σημειωτέον ότι αυτό έχει υποστεί δραματικότατη συμπίεση στις προαναφερθείσες χώρες, χωρίς, εντούτοις, να μειωθεί η ανεργία. Ωστόσο, όπως παρατηρεί η ΕΚΤ, είναι ιδιαιτέρως αναγκαίο για την Ελλάδα και την Ισπανία εάν θέλουν να τονώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, και προβλέπει ισχυρή πτώση σε μισθούς.

Αναγνωρίζοντας πως στις εν λόγω χώρες έχουν ξεκινήσει διαδικασίες προσαρμογής, δεν παραλείπει να τονίσει την ανάγκη επιπλέον προσπάθειας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση της ανεργίας και τη βιωσιμότητα των προϋπολογισμών. Με το σκεπτικό αυτό η ΕΚΤ ζητεί πολιτική κινητοποίηση για βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος με τολμηρές πρωτοβουλίες, ώστε να αναχαιτιστεί η πίεση από τα συμφέροντα και τις ομάδες των προνομιούχων, ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα.

Η Ελλάδα και η Ισπανία έχουν τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας μεταξύ των νέων στην Ευρωζώνη. Στις ηλικίες κάτω των 25 ετών ποσοστό άνω του 40% είναι εκτός παραγωγικής διαδικασίας. Οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας, οι οποίες εγκρίθηκαν στην Ισπανία τον Φεβρουάριο, ήταν ενδεδειγμένες, αλλά καθυστερημένες. «Εάν είχαν εφαρμοστεί πριν από λίγα χρόνια, ίσως αποδεικνύονταν επωφελείς, καθώς θα απέτρεπαν τις περικοπές θέσεων εργασίας», επισημαίνει η ΕΚΤ.

Σε ορισμένα πεδία των οικονομιών των πέντε χωρών υπάρχουν υπερβολικά περιθώρια κέρδους, εξ ου και τους έχει ζητηθεί να ανοίξουν τα κλειστά τους επαγγέλματα και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Επίσης, χώρες με υψηλή ανεργία χρειάζεται να καταργήσουν την τιμαριθμική προσαρμογή των μισθών, να χαλαρώσουν την προστασία της απασχόλησης και να περικόψουν τον κατώτατο μισθό.

Αναφορικά, τέλος, με τα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών, και οι πέντε χώρες βρίσκονται σε καλύτερη θέση από εκείνη του 2008, ενώ ειδικά η Ιρλανδία παρουσίασε ισοσκελισμό το 2010. Ωστόσο, το 2013 η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να έχει μεγάλο έλλειμμα, ενώ και για την Πορτογαλία και την Κύπρο το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών θα διαμορφωθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα.