ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προγράμματα 2,6 δισ. για την τόνοση επιχειρηματικότητας

Την ενίσχυση της χρηματοδότησης για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ζήτησε με επιστολή του προς τον υπουργό Εργασίας Ι. Βρούτση ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κ. Ασκούνης. Οπως τόνισε, αν μέχρι τον Σεπτέμβριο, οπότε οι παιδικοί σταθμοί ανοίγουν, δεν εξευρεθούν οι αναγκαίοι πόροι, 53.070 παιδιά κινδυνεύουν να μείνουν εκτός προσχολικής αγωγής.

Στην επιστολή-απάντηση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση προς τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Κωνσταντίνο Ασκούνη, αναφέρονται τα εξής:

«Αναγνωρίζουμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ μετέχει σε προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 1 δισ. ευρώ και αναγνωρίζουμε τον κομβικό ρόλο της».

Ενδεικτικά αναφέρονται τα προγράμματα επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 – 64 ετών, τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, τα τοπικά σχέδια για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, οι δομές αντιμετώπισης της φτώχειας, τα κέντρα στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και το πρόγραμμα εναρμόνισης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Οσον αφορά τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, με το εγκεκριμένο Ε.Π. για το διάστημα 2007-2013, ενώ ο αρχικός αριθμός των γυναικών που είχε προγραμματισθεί να ωφεληθούν ήταν 15.700, τελικά ωφελήθηκαν περισσότερες από 100.000 γυναίκες και έχουν διατεθεί σχεδόν 500 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 20% του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π.

Για τα έτη 2011-12 και 2012-13 είχαν εγκριθεί συνολικά από το υπουργείο Εργασίας 200 εκατ. ευρώ (100 εκατ. ευρώ ετησίως) αλλά για τον πρώτο χρόνο διατέθηκαν 175 εκατ. ευρώ, με συνέπεια να απομείνουν μόλις 25 εκατ. ευρώ για το δεύτερο έτος. Ετσι, το υπουργείο ενέκρινε επιπλέον 100 εκατ. ευρώ, μεταφέροντας πόρους από άλλους άξονες του Ε.Π. Επίσης, θέσπισε εισοδηματικό κριτήριο συμμετοχής (40.000 ευρώ οικογενειακό ετήσιο εισόδημα), ώστε να διασφαλισθεί η ενίσχυση των πιο αδύναμων οικονομικά γυναικών.

Τέλος, εκπονείται επιχειρησιακό σχέδιο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, με στοχευμένες παρεμβάσεις, προϋπολογισμού τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ, από το οποίο θα ωφεληθούν 80.000 άνεργοι νέοι. Το πρόγραμμα αυτό θα παρουσιασθεί εντός του Σεπτεμβρίου.