ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντιφατικό μήνυμα από το μέτωπο της απασχόλησης

Παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση της ανεργίας, οριακή βελτίωση, σε σύγκριση με το 2011, εμφανίζουν οι δείκτες των προσλήψεων – απολύσεων της μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα της χώρας, όπως προκύπτει από τις σχετικές αναγγελίες στον ΟΑΕΔ τον περασμένο Ιούλιο. Οι αναγγελίες πρόσληψης (90.791 για το σύνολο της χώρας, παρότι μειωμένες σε σχέση με τον Ιούνιο) εμφανίζονται αυξημένες κατά 11,03% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2011. Μείωση κατά 3,69%, έναντι του Ιουλίου του 2011, εμφανίζουν οι καταγγελίες και οι λήξεις συμβάσεων εργασίας. Ανήλθαν σε 53.469, εκ των οποίων το 55,95% οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά 21,63% έναντι του Ιουνίου 2012 (68.223). Μείωση κατά 9,09% σε σύγκριση με το 2011 εμφανίζουν και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις οι οποίες ανήλθαν σε 25.510, αν και είναι αυξημένες σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2012 (21.496). Συνεπώς, από τις καθαρές ροές της μισθωτής εργασίας προκύπτει θετικό πρόσημο, δηλαδή υπέρ των προσλήψεων κατά 14.131 τόσο έναντι του περασμένου Ιουλίου (+ 743) όσο και έναντι του Ιουνίου του τρέχοντος έτους (+10.180). Σε ό,τι αφορά την ανεργία, το σύνολο των εγγεγραμμένων που δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία ανέρχεται σε 794.924 άτομα. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων μόνο 187.273 λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Περισσότεροι από 1 στους 3 ανέργους ζουν στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ ένας στους πέντε ζει στην κεντρική Μακεδονία. Από αυτούς, 337.707 (ποσοστό 42,48%) είναι εγγεγραμμένοι για 12 μήνες ή και περισσότερο χρόνο. Ποσοστό 63,41% των ανέργων είναι ηλικίας 30-54 ετών, το 46,66% διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 92,52% είναι Ελληνες. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούλιο του 2012 εμφανίζουν αύξηση κατά 95.266 σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2011, ενώ μεταβολή κατά 1,29% παρουσιάζουν και οι μακροχρόνια άνεργοι σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.