ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από Οκτώβριο η αποστολή ΦΑΠ για 2010 και 2011

Στην ηλεκτρονική πληρωμή των τελών κυκλοφορίας χωρίς να απαιτείται το ειδικό σήμα προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομικών. Οσοι δεν τακτοποιήσουν την υποχρέωσή τους θα πληρώσουν διπλάσιο ποσό με την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης. Παράλληλα, η ΓΓΠΣ αρχίζει ελέγχους για όσους δεν πλήρωσαν τα τέλη του 2012. Σε ό,τι αφορά τον ΦΑΠ του 2010 και 2011, η αποστολή των σημειωμάτων θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο.