ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με δάνεια έκτακτης ανάγκης η χορήγηση των συντάξεων ΙΚΑ

Από τις επικουρικές συντάξεις, μέσου του ενιαίου φορέα τους, του ΕΤΕΑ -ο οποίος συστάθηκε πρόσφατα- αλλά και από τον τομέα ασφάλισης προσωπικού της ΔΕΗ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ομαλή εξυπηρέτηση των συντάξεων που χορηγεί στους δικαιούχους του το ΙΚΑ. Η εσωτερική δανειοδότηση και μάλιστα από ελλειμματικά Ταμεία αποτελεί ρουτίνα που επαναλαμβάνεται κάθε μήνα με την τελευταία έγκριση να δίδεται από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στις 9 Αυγούστου. Πρόκειται για την αποδέσμευση ποσού ύψους 200.000 ευρώ από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης προκειμένου να δανειοδοτηθεί ο κλάδος κύριας σύνταξης του ΙΚΑ. Το δάνειο έχει διάρκεια ολίγων ημερών (από τις 20 Αυγούστου με αποπληρωμή έως την 4η Σεπτεμβρίου). Το αυτό ισχύει και για το δάνειο ύψους 40 εκατομμυρίων που έλαβε το ΙΚΑ από τον Τομέα ασφάλισης προσωπικού της ΔΕΗ ζητώντας αποδέσμευση κεφαλαίων από το κοινό κεφάλαιο που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο δανεισμός αυτός γίνεται για να καταβληθούν οι συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται κάθε μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει λάβει ήδη το 74,7% της ετήσιας χρηματοδότησης του από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ενώ ο ΟΓΑ έχει εξαντλήσει το 79% του ετήσιου ποσού που του αναλογεί.

Ρευστοποίηση

Κι ενώ τα διαθέσιμα των Ταμείων συνεχίζουν να απομειώνονται με σωρεία υπουργικών Αποφάσεων ο υπουργός Εργασίας κ. Ιωάν. Βρούτσης εγκρίνει διαρκώς την αποδέσμευση πόρων από το κοινό κεφάλαιο των Ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χορήγηση δανείων έκτακτων αναγκών σε συνταξιούχους και υπαλλήλους ασφαλιστικών φορέων που υποβάλλουν σχετικά αιτήματα. Βεβαίως, η χορήγηση δανείων έκτακτων αναγκών σε συνταξιούχους των Ταμείων αποτελεί μια καθ’ όλα νόμιμη διαδικασία. Ωστόσο είναι εντυπωσιακή η μεγάλη συχνότητα με την οποία αποδεσμεύονται πλέον κονδύλια χωρίς, μάλιστα, να είναι απολύτως σαφές σε ποια τιμή ρευστοποιούνται τα ομόλογα στα οποία είναι επενδεδυμένο το κοινό ασφαλιστικό κεφάλαιο από το οποίο αποδεσμεύονται σταδιακά πόροι.

Ενδεικτικά μόνο το τελευταίο δίμηνο για τα δάνεια των συνταξιούχων καταβλήθηκαν κεφάλαια ύψους 50.000 έως 500.000 ευρώ στους ασφαλιστικούς φορείς που αποδέσμευσαν, με έγκριση του υπουργού Εργασίας, αποθεματικά για εσωτερικά δάνεια συμπεριλαμβάνονται το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (για χορήγηση δανείων σε συνταξιούχους του τομέα σύνταξης εφημεριδοπωλών), το ΤΑΥΤΕΚΩ (για τη χορήγηση δανείων σε ασφαλισμένους του τομέα επικουρικής ασφάλισης του κλάδους πρόνοιας ΟΣΕ, των συνταξιούχων της ΕΡΤ), ο ΟΠΑΔ (για τη χορήγηση δανείων σε υπαλλήλους του), το Ταμείο Πρόνοιας ιδιωτικού Τομέα, αλλά και ο Οργανισμός Απασχόλησης Ελεύθερων Επαγγελματιών για τη χορήγηση δανείων έκτακτων αναγκών σε υπαλλήλους του φορέα.