ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις εφορίες η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών

Την υπαγωγή της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών στη φορολογική διοίκηση, καθώς και τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο υφιστάμενο καθεστώς είσπραξής τους, καταγράφει έκθεση-προσχέδιο που συνέταξε τετραμελές κλιμάκιο του ΔΝΤ, αφού συνεργάστηκε με τα συναρμόδια υπουργεία και τους διοικητές των μεγάλων ασφαλιστικών Ταμείων. Ο εργοδότης θα καταβάλει σε ένα ποσό το σύνολο των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και τον φόρο εισοδήματος, ενώ η υπαγωγή των ασφαλιστικών εισφορών στη φορολογική διοίκηση θα καθορίζεται από κοινή υπουργική απόφαση εντός του 2013 προκειμένου να ολοκληρωθεί το 2017. Η έκθεση αποτελεί έναν οδικό χάρτη για την ολοκλήρωση της ενοποίησης των εισπρακτικών μηχανισμών και θέτει ως προϋπόθεση της εξυγίανσης του συστήματος, πρώτον, την ανάθεση στο ΙΚΑ είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Ταμείων από την 1η Ιουλίου του 2013, και δεύτερον, νέες αποτελεσματικές ρυθμίσεις οφειλόμενων εισφορών. Οσο για τη μεταφορά της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, μεταβατικά, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα απαιτηθεί αρχικώς η συγκρότηση ειδικής ομάδας δράσης για να εξετάσει τα ληξιπρόθεσμα και στα 4 μεγάλα Ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).

Ταυτοχρόνως πρέπει να επιλεγούν και να τοποθετηθούν στελέχη που θα απασχοληθούν αποκλειστικά με το έργο των οφειλών και θα τελούν υπό την εποπτεία της Μονάδας Διαχείρισης Εργου.

Οι οφειλές που θα διαβιβαστούν προς είσπραξη από το ΙΚΑ δεν πρέπει να είναι παλαιότερες των 6 μηνών και να υπερβαίνουν το ποσό των 5.000 ευρώ. Μέχρι τις 31 Μαρτίου πρέπει να ξεκινήσει ο εντοπισμός των οφειλών που θεωρούνται «εισπράξιμες», προκειμένου να διαβιβαστούν στη νέα μονάδα είσπραξης του ΙΚΑ. Ενα χρόνο μετά, τον Μάρτιο του 2014, πρέπει να καταργηθεί ο Κώδικας Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων και να ψηφιστεί νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα συμβαδίζει με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική.

Ωστόσο, στην έκθεσή τους τα στελέχη του ΔΝΤ δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τις αντιστάσεις που θα προβάλουν όσα Ταμεία επηρεάζονται από αυτήν τη μεταρρύθμιση. «Θα απαιτηθούν προσεκτικοί χειρισμοί», σημειώνουν και προσθέτουν: «Ο κίνδυνος να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, υπονομεύοντας τη μεταρρύθμιση, είναι μεγάλος».