ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΟΣΑ: Περισσότεροι οι φόροι στις ελληνικές οικογένειες

Οι οικογένειες με δύο παιδιά στην Ελλάδα έχουν αναλογικά μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση από τον άγαμο μισθωτό και σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ αυτό αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Επίσης, καταβάλλουν μεγαλύτερους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές σε σχέση με τις αντίστοιχες οικογένειες στις περισσότερες χώρες-μέλη του Οργανισμού. Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα η φορολογική επιβάρυνση (φόροι και ασφαλιστικές εισφορές κατά τη μεθοδολογία του Οργανισμού) μιας οικογένειας μισθωτών με δύο παιδιά ανέρχεται στο 43% του εισοδήματός τους, ενώ του άγαμου διαμορφώνεται στο 41,9%. Στα άλλα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ, η φορολογική επιβάρυνση των αγάμων είναι υψηλότερη.