ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από τον στόχο τα έσοδα το 11μηνο

Θετική ήταν η πορεία των εσόδων των ΔΟΥ και τον Νοέμβριο, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 2,37 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υπέρβαση κατά 14% του αντίστοιχου μηνιαίου στόχου του προϋπολογισμού. Σε επίπεδο ενδεκάμηνου, τα συνολικά έσοδα ανέκαμψαν πλήρως και κινήθηκαν για πρώτη φορά μετά τον Μάρτιο σε θετικό έδαφος, εμφανίζοντας υπέρβαση 0,4%. Υπέρβαση στόχου κατά 500 εκατ. εμφάνισαν και οι επιστροφές φόρων που για το ενδεκάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν στα 3,06 δισ. ευρώ έναντι 2,56 δισ. ευρώ που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό, ήτοι σε ποσοστό 19,66%. Ενθαρρυντικές επιδόσεις κατέγραψε η είσπραξη ΦΠΑ. Σημειώθηκε υπέρβαση στόχου κατά 16,8%, ενώ σε επίπεδο ενδεκάμηνου ήταν υψηλότερα από τα προϋπολογιζόμενα κατά 3,3%.