ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποσύνδεση δηλώσεων από την πληρωμή φόρου

aposyndesi-diloseon-apo-tin-pliromi-foroy-2001104

Αμεσα θα βεβαιώνεται στον φορολογούμενο το ποσό της οφειλής του από τη στιγμή που θα υποβάλει την εκάστοτε δήλωση. Η γενική γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προχωράει στον διαχωρισμό της υποβολής δήλωσης από την καταβολή του φόρου και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει, με την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης εκδίδεται το σημείωμα για την πληρωμή του φόρου στο οποίο περιέχεται ο αριθμός της «Ταυτότητας Οφειλής». Κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να δοθεί η εντολή πληρωμής στην τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η αποσύνδεση δηλώσεων από την καταβολή του φόρου συνεπάγεται ότι:

1. Με την υποβολή – οριστικοποίηση της δήλωσης –εφόσον είναι χρεωστική– βεβαιώνεται ο φόρος που προκύπτει από αυτή, χωρίς να προαπαιτείται η καταβολή του. Επομένως, σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων, μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης, ότι αυτή είναι λανθασμένη, δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσής της με τη μη καταβολή του φόρου, αλλά ο φορολογούμενος οφείλει να προβεί εκ νέου σε υποβολή δήλωσης.

2. Στις περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων για τις οποίες δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής και η πληρωμή τους γίνεται με την υποβολή. Η ταυτότητα οφειλής εκδίδεται με ημερομηνία λήξης της δόσης την τρέχουσα ημερομηνία. Στις περιπτώσεις αυτές, παρόλο που η υποβολή είναι εμπρόθεσμη, αν η καταβολή δεν γίνει στο χρονικό πλαίσιο λειτουργίας των εναλλακτικών δικτύων (όπως web-banking) τότε θεωρείται πως έχει καταβληθεί την επόμενη ημέρα και συντρέχει περίπτωση τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.