ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συμβολαιογράφοι θα αποδίδουν τον φόρο υπεραξίας ακινήτων

Οι συμβολαιογράφοι θα παρακρατούν και θα αποδίδουν στο Δημόσιο τον φόρο υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση ακινήτων, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, με τη σχετική δήλωση να υποβάλλεται χειρόγραφα στις εφορίες ειδικά για το 2014.
 
Από την 1η Ιανουαρίου ενεργοποιήθηκε ο φόρος με συντελεστή 15% ανάμεσα στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης του ακινήτου, με την επιβολή συντελεστών απομείωσης ανάλογα με τον χρόνο διακράτησης του ακινήτου. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, η εγκύκλιος προβλέπει:
 
– Η δήλωση υποβάλλεται και ο φόρος αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από αυτόν μέσα στον οποίο έγινε η μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας.
 
– Ιδιαίτερα για το φορολογικό έτος 2014 η δήλωση υποβάλλεται στην καθ’ ύλην αρμόδια εφορία σε δύο αντίτυπα. Το ένα παραμένει στην εφορία και το άλλο επιστρέφεται θεωρημένο.
 
– Η δήλωση περιλαμβάνει τα στοιχεία του συμβολαιογράφου που διενεργεί την παρακράτηση του φόρου (ΑΦΜ), ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αρμόδια εφορία), τον αριθμό και την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου, τα στοιχεία του δικαιούχου (πωλητής), τα στοιχεία του αγοραστή, την ημερομηνία κτήσης του ακινήτου, τον χρόνο πώλησης, τον τρόπο απόκτησης, τα έτη διακράτησης, την τιμή κτήσης, το ποσοστό συνιδιοκτησίας και την τιμή πώλησης του ακινήτου.
 
– Η δήλωση υποβάλλεται και όταν δεν προκύπτει υπεραξία ή όταν ο προσδιορισμός της υπεραξίας, καταλήγει σε αρνητικό ποσό.
 
– Η αρμόδια εφορία ενημερώνεται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης του παρακρατούμενου φόρου 15% επί της υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώριση των βασικών στοιχείων παραλαβής και πληρωμής στο TAXIS. Η αρμόδια εφορία έχει τη δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης των δηλώσεων αυτών.