ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σαρωτικοί έλεγχοι σε γιατρούς, κέντρα αισθητικής και πάρκινγκ

sarotikoi-elegchoi-se-giatroys-kentra-aisthitikis-kai-parkingk-2002323

Μπαράζ προληπτικών ελέγχων σε γιατρούς, οδοντίατρους, κέντρα αισθητικής, γυμναστήρια και πάρκινγκ ξεκινά το υπουργείο Οικονομικών. Η κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης πρόσθετων βιβλίων από τους ανωτέρω επαγγελματικούς κλάδους, αναγκάζει τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στην εκπόνηση σχεδίου εκτεταμένων προληπτικών ελέγχων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εκδίδονται οι απαιτούμενες αποδείξεις. Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών από την 1-1-2014 δεν υποχρεούνται να τηρούν πρόσθετα βιβλία, οι εκμεταλλευτές χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι.

Σημαντικές αλλαγές επέρχονται και στα δελτία αποστολής. Από 1.1.2014, ο μεταφορέας, το μεταφορικό γραφείο ή ο διαμεταφορέας για τις μεταφορές αγαθών που διενεργεί, δεν απαιτείται να εκδίδει φορτωτικές και κατάσταση αποστολής αγαθών, κατά περίπτωση. Επιπλέον, από 1.1.2014, δεν απαιτείται να τηρείται το ημερολόγιο μεταφοράς, που προβλέπονταν μέχρι σήμερα. Οι ανωτέρω υπόχρεοι (μεταφορέας, μεταφορικό γραφείο, διαμεταφορέας) θα εκδίδουν πλέον τα φορολογικά τους στοιχεία με την ολοκλήρωση της παροχής ή με το απαιτητό της αμοιβής ή το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.

Επίσης από την 1.1.2014, καταργήθηκε η απόδειξη δαπάνης υπηρεσιών. Αντί της έκδοσης απόδειξης δαπάνης, οι υπόχρεοι θα αποδεικνύουν τις λήψεις υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την παροχή υπηρεσιών με τη σύνταξη τίτλου κτήσης στον οποίο περιλαμβάνονται, τα στοιχεία των συμβαλλομένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής. Σημειώνεται ότι, ως «τίτλος κτήσης», για την αγορά αγαθών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ενδεικτικά, κάθε έγγραφη συμφωνία (συμφωνητικό), υπεύθυνη δήλωση, ακόμα και τιμολόγιο (λήψης υπηρεσιών), αρκεί να περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα δεδομένα.

Ενδεικτικές περιπτώσεις για τις οποίες εκδίδεται τίτλος κτήσης κατά τα ανωτέρω είναι η καταβολή αμοιβών σε περιστασιακά απασχολούμενους, εισηγητές σεμιναρίων και συγγραφείς δημόσιους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους ή συνταξιούχους, εφόσον δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών για άλλη δραστηριότητα κ.λπ.