ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι κλάδοι-οχήματα για την ανάκαμψη της οικονομίας

oi-kladoi-ochimata-gia-tin-anakampsi-tis-oikonomias-2002856

Οκτώ κλάδους-κλειδιά για την ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας εντοπίζει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Σε ανάλυση των κ. Ε. Αθανασίου, Θ. Τσέκερη και Αικ. Τσούμα βασισμένη στη μελέτη του ΚΕΠΕ «Το αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020: Προβλέψεις, προϋποθέσεις ανάπτυξης και μηχανισμοί χρηματοδότησης» κλάδοι με αυξημένη σημασία και προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης θεωρούνται οι ακόλουθοι: α) Αγροτική παραγωγή και τρόφιμα, β) ιχθυοκαλλιέργειες, γ) εναλλακτικές μορφές τουρισμού, δ) ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας και εξορύξεις, ε) φάρμακα και καινοτόμες υπηρεσίες υγείας, στ) διαχείριση ακίνητης περιουσίας και κατασκευές για την ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμού σε δυναμικούς κλάδους, ζ) σιδηροδρομικές, θαλάσσιες (και συνδυασμένες) μεταφορές και logistics και η) υπηρεσίες πληροφορικής και τεχνολογιών.

Βεβαίως, όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς του άρθρου, η ανάπτυξη προϋποθέτει την ομαλή χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και την αποκατάσταση της ρευστότητας. Σύμφωνα με το άρθρο, το ιδανικό μείγμα χρηματοδότησης της οικονομίας συνίσταται στην επιστροφή καταθέσεων που διέρρευσαν από τις ελληνικές τράπεζες στην πορεία της κρίσης και στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και ξένων επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ώστε οι ανάγκες δανειοδότησης να μετριασθούν στο μέτρο του δυνατού. Για τα παραπάνω απαιτείται να παγιωθεί στη χώρα κλίμα οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας.