ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματοδοτήσεις 6,8 δισ. ευρώ εγκρίθηκαν το 2013 για την εξόφληση οφειλών του δημοσίου προς ιδιώτες

Τη χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους 6,8 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του δημοσίου προς τον ιδιωτικό
ενέκρινε κατά το 2013 το υπουργείο Οικονομικών. Στο ίδιο διάστημα
το ποσό των πραγματικών πληρωμών προς τους ιδιώτες ανέρχεται σε 6,2
δισ. ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας έχει ήδη μεταβιβαστεί προς τους φορείς το 85% των
συνολικών πόρων που προβλέπονται για την αποπληρωμή των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Το ποσό αυτό υπερβαίνει τον στόχο που
είχε τεθεί στον Προϋπολογισμό του 2014 για χρηματοδοτήσεις ύψους
6,6 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Εξάλλου, το συνολικό ποσό των τελικών πληρωμών προς τους ιδιώτες
ανέρχεται σε περίπου 6,2 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε τρεις
ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών έχουν
εξοφληθεί οι οφειλές των νοσοκομείων προς ιδιώτες και οι οφειλές
των ασφαλιστικών ταμείων σχεδόν στο σύνολό τους. Ενδεικτικά,
σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, μέχρι το τέλος
του έτους, έχουν χορηγηθεί 33.054 εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων, οι ΟΤΑ
έχουν εξοφλήσει περίπου το 71,3% των συνολικών οφειλών τους, και ο
ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένων και των προκάτοχων φορέων, έχει ήδη
αποπληρώσει το 55,7% των συνολικών οφειλών του.

Όπως σημειώνει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, παρά την
ικανοποιητική εξέλιξη της διαδικασίας, από την οποία επιτεύχθηκε
μείωση 35% των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων το 11μηνο του 2013 (μείωση
κατά 600 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο), προέκυψαν προβλήματα που
επιβράδυναν τον ρυθμό εξόφλησης, ενώ ορισμένοι φορείς συνεχίζουν να
σωρεύουν νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Είναι αυτονόητο ότι η
προσπάθεια αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των ζητημάτων αυτών,
συνεχίζεται και εντείνεται, ενώ έχει υπάρξει και χρονική επέκταση
του Προγράμματος Αποπληρωμής Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων μέσα στο
2014».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών το ύψος των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου προς τους ιδιώτες στο τέλος
Νοεμβρίου ανήλθε σε 5,401 δισ. ευρώ έναντι 5,959 δισ. ευρώ τον
Οκτώβριο και 8,247 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Δεκεμβρίου του
2012. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων προς τους ιδιώτες τον Νοέμβριο
ανέρχονταν στα 457 εκατ. ευρώ έναντι 572 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο
και 724 εκατ. ευρώ που ήταν τον Δεκέμβριο του 2012.